DHBK

Công ty CHEVROLET ĐÀ NẴNG tuyển dụng

31/07/2017 09:58

Công ty CHEVROLET ĐÀ NẴNG cần tuyển dụng 1 số vị trí sau đây:

+ Tư vấn bán hàng ô tô (Số lượng: 10)

+ Chuyên viên Digital Marketing (Số lượng: 03)

+ Nhân viên bảo trì (Số lượng: 02)

Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm: