DHBK

Danh sách sinh viên đăng ký thi Năng lực tiếng Anh đợt ngày 11.06.2017

29/05/2017 11:04

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục thông báo Danh sách sinh viên đăng ký thi Năng lực tiếng Anh ngày 11.06.2017. Đề nghị sinh viên kiểm tra lại danh sách, trường hợp bị thiếu liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính để chỉnh sửa từ ngày 29 đến ngày 30.05.2017:

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD