DHBK

Danh sách và hiệu lệnh thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 21.05.2017

16/05/2017 15:24

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo danh sách và hiệu lệnh thi tiếng Anh chuẩn đầu ra do Đại học Ngoại ngữ tổ chức ngày 21.05.2017.

1. LỊCH THI VÀ HIỆU LỆNH THI

2. DANH SÁCH THI