Kế hoạch tổ chức "Ngày Hội văn hóa đọc" hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 - năm 2017

15/04/2017 05:08

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/04 và Ngày sách và bản quyền thế giới 23/04, Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa tổ chức "Ngày Hội văn hóa đọc" lần thứ 4 - năm 2017 với chủ đề "Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng":

- Thời gian: Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 29/04/2017.

- Địa điểm: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng.

Ngoài ra chương trình sẽ cấp 99 suất học bổng tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ LISA và nhiều phần quà có giá trị từ Công ty TNHH Tin học Phi Long dành cho những sinh viên may mắn khi đến tham dự.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.