Về việc đăng kí thi tiếng Anh nội bộ (định kỳ) ngày thi 23/02/2020

03/02/2020 01:42

Theo kế hoạch nhà trường sẽ đăng kí thi thi tiếng Anh nội bộ từ ngày 03/02/2020 đến ngày 07/02/2020; Nhưng do thời gian trên các em vẫn còn nghĩ học. Do vậy Nhà Trường sẽ có thông báo sau.

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD.