Thông báo lịch thi các lớp Anh văn A1

08/01/2020 05:20

Thông báo lịch thi các lớp Anh văn A1 thi vào lúc 7 giờ, Thứ bảy, ngày 11/01/2020; tại các phòng: F301, F302; F303 và F306 (Chi tiết xem trong trang sinh viên)