DHBK

Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp kì 2 năm học 2020-2021

20/06/2021 12:40

Thời gian: 2 ngày (30.6.2021 - 1.7.2021), bắt đầu lúc 7h30

Hình thức: trực tuyến trên MS Team

Thành phần: Các thầy cô trong hội đồng và các em SV đăng kí bảo vệ trực tuyến.

Nội dung và hình thức tuân thủ theo quy định bảo vệ đồ án tốt nghiệp của trường và hướng dẫn đánh giá về đồ án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến: