DHBK

Định hướng nghiên cứu

12/04/2017 11:03

STT

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu cần nhận nghiên cứu sinh

Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn NCS

Số lượng NCS có thể nhận

1

Nghiên cứu tính toán và ứng dụng truyền nhiệt qua chân không

PGS. TS Nguyễn Bốn

1

2

Nghiên cứu ổn định các thông số làm việc và an toàn của ống nhiệt

PGS. TS Nguyễn Bốn

1

3

Nghiên cứu tính toán thiết bị nhiệt mặt trời và trữ nhiệt môi chất ở nhiệt độ cao

PGS. TS Nguyễn Bốn

1

4

Nghiên cứu phân bố áp suất, nhiệt độ và sự chuyển pha của môi chất trong ống và kênh dẫn

PGS. TS Nguyễn Bốn

1

5

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả các loại nhiên liệu chất lượng thấp (Chất thải, rác và nhiên liệu sinh khối) trong sản xuất năng lượng

PGS. TS Hoàng Ngọc Đồng

1

6

Nghiên cứu các biên pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống sản xuất và tiêu thụ năng lượng

PGS. TS Hoàng Ngọc Đồng

1

7

Nghiên cứu động học và thủy động học trong thiết bị sản xuất năng lượng

PGS. TS Hoàng Ngọc Đồng

1

8

Nghiên cứu xác định thời gian làm lạnh  của các loại thực phẩm khác nhau

PGS. TS Võ Chí Chính

1