DHBK

Chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt (Thạc sỹ)

12/04/2017 10:45

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt có trình độ chuyên sâu vững, có kiến thức chuyên ngành rộng, có thể dễ dàng hoạt  động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý liên quan tới lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật và công nghệ nhiệt, có tư duy hệ thống, kỹ năng thực hành tốt, khả năng nghiên cứu và độc lập sáng tạo, khả năng thích ứng và tự đào tạo cao trong môi trường kinh tế xã hội phát triển nhanh và nhiều biến động.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

Kết thúc khóa học,  học viên chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt theo định hướng nghiên cứu có những năng lực sau:

- Có kiến thức cơ sở nâng cao:  được bổ sung các kiến thức chuyên sâu,  nắm bắt các kiến thức và xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng nhiệt-lạnh.  Phương pháp nghiên cứu khoa học và các công cụ hiện đại để có thể độc lập tiếp cận và giải quyết các vấn  đề khoa học kỹ thuật, công nghệ nảy sinh trong lĩnh vực công nghệ nhiệt-lạnh.

- Nâng cao kỹ năng thực hành nghiên cứu: có  khả năng tiến hành nghiên cứu bằng thực nghiệm và lý thuyết, khả năng phân tích và xử lý cơ sở dữ liệu trong các  đề tài nghiên cứu thuộc một trong những lĩnh vực sau: sản xuất và sử dụng năng lượng nhiệt, điều khiển các quá  trình công nghệ nhiệt dùng cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, công nghệ và  kỹ thuật nhiệt độ thấp, sản xuất và sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo,  sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, áp dụng công nghệ sạch hơn trong sản xuất và  sử dụng năng lượng nhiệt. Nắm được phương pháp luận nghiên cứu khoa học, có  tác phong làm việc nghiêm túc, có tư duy hệ thống, khả năng phân tích và tổng hợp một vấn đề. Có  khả năng trình bày và xây dựng một vấn đề khoa học và giải quyết vấn đề đó, có  khả năng làm việc theo nhóm và tiếp cận quốc tế. Chương trình học là cơ sở kiến thức để học viên có  thể tiếp tục học thẳng lên bậc học Tiến sỹ.

b. Theo định hướng ứng dụng

Kết thúc khóa học, học viên chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt theo định hướng ứng dụng có  những năng lực sau:

- Kiến thức cơ sở rộng và vững, có thể tự cập nhật các kiến thức chuyên sâu,  nắm bắt các kiến thức và xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng nhiệt - lạnh.

- Nâng cao kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu, quản lý: Nắm bắt và vận dụng  được các kiến thức và công nghệ mới trong các lĩnh vực sản xuất và sử dụng năng lượng nhiệt, điều khiển các quá trình công nghệ nhiệt dùng cho các lĩnh vực công nghiệp khác nhau,  công nghệ và kỹ thuật nhiệt độ thấp, sản xuất và sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo,  sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, áp dụng công nghệ sạch hơn trong sản xuất và sử dụng năng lượng nhiệt. Biết và có khả năng sử dụng các công cụ hiện  đại trong lĩnh vực năng lượng nhiệt lạnh.

- Hội nhập, liên thông: Có khả năng hội nhập và liên thông với các ngành nghề và  lĩnh vực khác cao. Người tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật nhiệt có  khả năng làm việc trong những lĩnh khác không chỉ nhiệt- lạnh ở trong và ngoài nước, ví dụ: ngành chế biến và  bảo quản thực phẩm, ngành công nghệ môi trường, luyện kim, cơ khí chế tạo, quản lý và tiết kiệm năng lượng, kinh doanh thiết bị và công nghệ năng lượng. Có khả năng làm việc theo nhóm với các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

- Đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội: có tính thích nghi cao, khả năng nhận dạng, diễn  đạt trình bày, xây dựng dự án, giải quyết các vấn đề mà thực tế phát triển của đất nước đặt ra.

II. CHUẨN ĐẦU RA

1. Chuẩn đầu ra chung

Đào tạo Thạc sỹ có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến thức, có kỹ năng thực hành và nghiên cứu ngành Kỹ thuật nhiệt và luôn được cập nhật kiến thức về các lĩnh vực liên quan, có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, có khả năng được đào tạo thêm để công tác tại các trường đại học và viện nghiên cứu.

2. Chuẩn đầu ra cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu

Sau khi học xong khóa học, học viên có thể:

- Xây dựng mô hình toán học để phân tích, đánh giá, dự đoán thông số các quá trình, chu trình nhiệt động, thiết bị nhiệt – lạnh  nhằm cải tiến quá trình sản xuất liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt;

- Áp dụng kiến thức của học phần trong việc tư vấn, thiết kế, chế tạo, sửa chữa,vận hành các hệ thống, thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật nhiệt

- Phối hợp và tổ chức làm việc theo nhóm có hiệu quả,

- Trình bày các kết quả nghiên cứu, thiết kế, tính toán

- Làm việc độc lập

- Tự đào tạo, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn

- Sử dụng các công cụ máy móc hiện đại như máy tính để giải quyết các bài toán kỹ thuật của ngành.

- Sử dụng ngoại ngữ để bổ sung kiến thức ngành.   

b. Theo định hướng ứng dụng

Sau khi học xong khóa học, học viên có thể:

- Xây dựng mô hình toán học để phân tích, đánh giá, dự đoán thông số các quá trình, chu trình nhiệt động, thiết bị nhiệt – lạnh  nhằm cải tiến quá trình sản xuất liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt;

- Áp dụng kiến thức của học phần trong việc tư vấn, thiết kế, chế tạo, sửa chữa,vận hành các hệ thống, thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật nhiệt

- Phối hợp và tổ chức làm việc theo nhóm có hiệu quả,

- Trình bày các kết quả nghiên cứu, thiết kế, tính toán

- Làm việc độc lập

- Tự đào tạo, học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn

- Sử dụng các công cụ máy móc hiện đại như máy tính để giải quyết các bài toán kỹ thuật của ngành.

- Sử dụng ngoại ngữ để bổ sung kiến thức ngành.

III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

- Thời gian đào tạo: từ 1,5 năm đến 2 năm

- Hình thức đào tạo: Đối với thạc sĩ nghiên cứu, đào tạo theo hình thức học tập trung toàn thời gian; đối với thạc sĩ ứng dụng, đào tạo theo hình thức tập trung không liên tục.