DHBK

Bằng khen, giải thưởng

12/04/2017 14:27


PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 2015

TT

Hình thức khen thưởng

Đối tượng

Quyết định

1

Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT năm học 2012-2013

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

Số 5179/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

2

Bằng khen: “Đã có thành tích đoạt giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11  năm 2011”

PGS. TS. Võ Chí Chính

Số 828/QĐ-LHHVN, Hà Nội ngày 26/12/2011 của Hội đồng Trung ương.

3

Bằng khen: “Đã có thành tích xuất sắc đạt giải Ba giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam”

PGS. TS. Võ Chí Chính

Số 2971/QĐ-TU, Đà Nẵng ngày 05/01/2012 của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng.

4

Bằng khen: “Đã có thành tích đạt giải Nhất giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2011”

PGS. TS. Võ Chí Chính

Số 274/QĐ-LHHVN, Hà Nội ngày 20/04/2012 của Hội đồng Trung ương.

5

Bằng khen: “Đã có thành tích xuất sắc đạt giải Nhất giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam.

PGS. TS. Võ Chí Chính

Số 4077/QĐ-UBND, Đà Nẵng ngày 25/05/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

6

Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT năm 2012

PGS.TS. Trần Văn Vang

Số 1962/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 25/05/2012 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

7

Giải Khuyến khích tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tp Đà Nẵng lần thứ 11.

PGS. TS. Võ Chí Chính

Số 32/QĐ-LHH-BTCHT, Đà Nẵng ngày 18/06/2012 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

8

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2011-2012

PGS.TS. Trần Văn Vang

Số 2481/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 09/07/2012 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

9

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoa học Công nghệ giai đoạn 1996-2000”

PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng

Số 1306/GDĐT Hà Nội ngày 12/3/2001 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

10

Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT năm 2001

PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng

Số 1632/GDĐT Hà Nội ngày 04/4/2001 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

11

Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT năm 2004

PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng

Số 1614/GDĐT Hà Nội ngày 31/3/2004 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

12

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm học 2011-2012

PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng

Số 750/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 27/02/2013 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

13

Bằng khen của Bộ trưởng bộ GD&ĐT năm 2013

PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng

Số 751/QĐ-BGDĐT Hà Nội ngày 27/02/2013 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

14

Danh hiệu Nhà giáo ưu tú

PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng

QĐ số 2919/QĐ/CTN ngày 11/11/2014


CÁC THÔNG TIN KHÁC