DHBK

Cơ sở vật chất Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

12/04/2017 10:10

Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, khoa Công nghệ Nhiệt Điện lạnh đã không ngừng đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. Hiện nay, khoa đã được trang bị nhiều phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ kỹ thuật có trình độ cao.

1. Phòng thí nghiệm Cơ sở kỹ thuật Nhiệt.

2. Phòng thí nghiệm Lò Hơi.

3. Phòng thí nghiệm Nhà máy Nhiệt Điện.

4. Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Lạnh.

5. Phòng thí nghiệm Điều hòa Không khí.

6. Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Sấy.

7. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng mới.

8. Xưởng Nhiệt.