DHBK

Ban liên lạc cựu sinh viên

14/04/2017 14:37

Khóa/lớp

Họ và tên

Địa điểm

Điện thoại

    82N

Trần Bảo

Sài Gòn

0903.609278

    88N

Lê Kỳ Sơn

Sài Gòn

0908.319807

    89N

Lê Xuân Công

Sài Gòn

0913.924529

    91N

Nguyễn Thị Tâm Thanh

Sài Gòn

0906.327673

    92N

Huỳnh Công Lý

Sài Gòn

0903.314316

    93N

Lê Tấn Toàn

Sài Gòn

0914.667507

    95N

Trần Hiệp

Sài Gòn

0903.027848

    96N

Phạm Đức Hiền

Sài Gòn

0908.686025

    97N

Bùi Thị Hương Lan

Đà Nẵng

0982.123951

    98N

Bùi Huy Phương

Đà Nẵng

0985.010337

    99N

Nguyễn Thị Hồng Phúc

Sài Gòn

0909.355801

    01N

Trần Văn Hưng

Sài Gòn

0978.829829

    02N

Lê Thị Thủy

Đà Nẵng

0983.890700

    03N

Lê Thanh Hùng

Đà Nẵng

0905.678913

    04N

Nguyễn Quốc Huy

Đà Nẵng

0972.940849

    05N

Nguyễn Văn Toàn

Hà Nội

0902.357586

    06N

Dương Phan Quốc Vĩ

Sài Gòn

0934.848991

    07N

Tôn Nữ Bảo Minh

Đà Nẵng

0905.757196

    08N

Nguyễn Châu

Đà Nẵng

0905.093553

    09N

Nguyễn Văn Hiệp

Đà Nẵng

0935.170691

    10N

Võ Văn Đại

Hà Nội

0120.3371211


CÁC THÔNG TIN KHÁC