Ngành Kỹ thuật Nhiệt (Chất lượng cao)

Bắt đầu từ năm học 2018-2019, khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh tuyển sinh và đào tạo ngành Kĩ thuật Nhiệt (chất lượng cao) mã ngành 7520115CLC, với chỉ tiêu 45SV. Bên cạnh ngành Kỹ thuật Nhiệt truyền thống (với 2  chuyên ngành Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh và Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường), với nhu cầu ngày càng cao của xã hội đối với kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt, đặc biệt là chất lượng đầu ra của sinh viên tốt nghiệp, việc mở ngành đào tạo Kỹ thuật Nhiệt CLC  chắc chắn sẽ là một cú hích lớn đối với thị trường lao động khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng, cũng như trên cả nước.

- Một số nét nổi bật của chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kỹ thuật Nhiệt:

+ Chương trình đào tạo được thiết kế dựa theo chương trình đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới đã được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn ABET.

+ Thời gian đào tạo: rút ngắn còn lại 4 năm

+ Trong học kỳ đầu tiên, sinh viên sẽ tập trung học ngoại ngữ đảm bảo đạt yêu cầu chuẩn đầu ra theo quy định để đáp ứng yêu cầu của chương trình học. Trong chương trình học sẽ có nhiều môn học được giảng bằng tiếng Anh hoặc sử dụng bài giảng, tài liệu học tập bằng tiếng Anh. Khi tốt nghiệp, sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tương đương chuẩn B2 và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

+ Chương trình được thiết kế theo hướng giảm thời gian học lý thuyết, tăng cường thời lượng học và thực hành ngay tại doanh nghiệp; tổ chức việc dạy học theo mô hình Học theo dự án (Project Based Learning - PBL). Trong mỗi học kỳ sinh viên chỉ học lý thuyết trong một thời gian ngắn đầu học kỳ. Sau đó mỗi nhóm 3 - 4 sinh viên nhận một Dự án (project) liên môn. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, trợ giảng, sinh viên sẽ phải tự học, tự nghiên cứu để hoàn thành và bảo vệ Dự án đó vào cuối học kỳ. Các Dự án do giảng viên nhà trường giao hoặc do doanh nghiệp đặt hàng, cũng có thể do sinh viên tự đề xuất. Điều này giúp sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn về kiến thức và các kỹ năng như khả năng giải quyết vấn đề, tự nghiên cứu, tư duy phản biện, sáng tạo cũng như giao tiếp và làm việc nhóm.

+ Cam kết giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp đạt loại Khá trở lên.


CÁC THÔNG TIN KHÁC