DHBK

Đề tài, lĩnh vực nghiên cứu giảng viên

12/04/2017 14:10

a. Danh mục các đề tài NCKH của giảng  viên:

TT

TÁC GIÁ

TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

CẤP

NĂM

1

Hoàng Ngọc Đồng

Nghiên cứu thiết kế hệ thống sấy lạnh ứng dụng trong công nghệ chế biến nông, hải sản. Mã số B2010-ĐN02-54.

 

Cấp Bộ

           

 

2011

2

Hoàng Ngọc Đồng

Nghiên cứ sản xuất và thử nghiệm viên nhiên liệu sinh khối từ phế thải nông nghiệp. Mã số Đ2012-02-27.

ĐHĐN

2012

3

Nguyễn Thành Văn

Nghiên cứu ứng dụng năng lượng tái tạo để làm lạnh và điều hòa không khí ở Việt Nam.

ĐHĐN

2012

4

Mã Phước Hoàng

Nghiên cứu sử dụng năng lượng địa nhiệt tầng nông để điều hòa không khí và sưởi ấm cho hộ gia đình góp phần tiết kiệm năng lượng (Ground Source Heat Pump – GSHP).

Trường

2012

5

Nguyễn Quốc Huy

Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng quá trình hoạt động của lò hơi và nhà máy nhiệt điện phục vụ quá trình học tập và giảng dạy

Trường

2012

6

Bùi Thị Hương Lan

Nghiên cứu tính toán hệ số dẫn nhiệt của vật liệu phức hợp (The calculate to heat conductivity coefficient of mixed material)

Trường

2012

7

Thái Ngọc Sơn

Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn Kỹ Thuật Nhiệt

Trường

2012

8

Lê Thị Châu Duyên

Tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời cho các nhà máy công nghiệp khu vực miền Trung

CB trẻ

2012

9

Ngô Phi Mạnh

Nghiên cứu thiết kế hoàn thiện nhà máy nhiệt điện đốt biomass công suất 30 MW

CB trẻ

2012

10

Võ Chí Chính

Nghiên cứu chế tạo vật liệu cách nhiệt để làm trần các công trình xây dựng từ các phế phẩm nông nghiệp theo công nghệ ép nóng.

Cấp Bộ

2013

11

Nguyễn Thành Văn

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy điều hòa không khí ứng dụng năng lượng mặt trời

Cấp Bộ

2013

12

Trần Thanh Sơn

Nghiên cứu quá trình hóa khí than và thiết kế chế tạo lò hóa khí phục vụ thí nghiệm

ĐHĐN

2013

13

Phạm Duy Vũ

Nghiên cứu mô hình hóa hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong chu trình thứ cấp nhà máy điện hạt nhân

ĐHĐN

2013

14

Trần Văn Vang

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt nhiên liệu kết hợp than đá và biogas trong các nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu

 

Cấp Bộ

 

2014

15

Trần Thanh Sơn

Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt mô hình trạm điện pin mặt trời quy mô nhỏ có nối lưới điện.

Cấp Thành phố. Số 16/2014

2014

16

Mã Phước Hoàng

Nghiên cứu cải tiến lò sấy bánh tráng thủ công bằng phương pháp thu hồi nhiệt thải từ lò tráng bánh để sấy bánh tráng tại Đại Lộc, Quảng Nam

cấp ĐH ĐN. Mã số DD-02-98

2014

17

Trần Thanh Sơn

Nghiên cứu quá trình hóa khí biomass trong tầng sôi

cấp ĐH ĐN. Mã số Đ2015-02-129

2015

18

Phạm Duy Vũ

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị nhiệt phân biomass sản xuất nhiên liệu sinh học

cấp ĐH ĐN. Mã số Đ2015-02-140

2015

19

Ngô Phi Mạnh

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ thu năng lượng mặt trời gia nhiệt nước nóng giá rẻ dùng cho hộ gia đình

Cấp trường. Mã số T2014-02-96

2014

b. Danh mục các bài báo, tạp chí :

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI  BÁO

TÊN TẠP CHÍ, HỘI NGHỊ KHOA HỌC

NĂM

1

Võ Chí Chính

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ngưng tụ của môi chất.

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 1(42) 2011

2011

2

Võ Chí Chính

Nghiên cứu sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để chế tạo tấm Panel cách nhiệt trong dân dụng và công nghiệp.

Tạp chí Năng lượng Nhiệt số 101 tháng 9/2011

2011

3

Hoàng Ngọc Đồng

Xây dựng phần mềm thiết kế hệ thống sấy lạnh đối lưu để sấy nông sản.

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 3(44) 2011

2011

4

Võ Chí Chính

Sử dụng nguồn nước tự nhiên để chạy máy lạnh sản xuất nước đá một giải pháp có nhiều triển vọng cho Tây Nguyên

Hội thảo Khoa học lần thứ 40

2012

5

Võ Chí Chính

Những giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh có khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Hội thảo Khoa học lần thứ 41. Nhà XB Nông nghiệp Hà Nội.

2012

6

Hoàng Ngọc Đồng

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng bơm nhiệt

Tạp chí Năng lượng Nhiệt số 107 tháng 9/2012.

2012

7

Hoàng Ngọc Đồng

Xây dựng module xác định thông số nhiệt động của hơi nước

Tạp chí Năng lượng Nhiệt số 103 tháng 1/2012.

2012

8

Hoàng Ngọc Đồng

Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ứng dụng bơm nhiệt trong việc đun nóng nước.

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 7(56)/2012

2012

9

Hoàng Ngọc Đồng

Nghiên cứu ứng dụng viên nén Biomass từ phế thải nông nghiệp cho lò hơi tầng sôi.

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 8 (57)/2012. Quyển II.

2012

10

Hoàng Ngọc Đồng

Một số vấn đề về đào tạo thạc sỹ ngành Nhiệt;

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 9(58)/2012

2012

11

Hoàng Ngọc Đồng

Một số kết quả nghiên cứu sửu dụng viên nén Biomass từ phế thải làm nhiên liệu cho lò hơi tầng sôi

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 9(58)/2012

2012

12

Mã Phước Hoàng

Tính toán Ac-quy nhiệt mặt trời

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 01 (50)

2012

13

Thái Ngọc Sơn

Ứng dụng module Water-IF97 để xây dựng đồ thị nhiệt động của nước và hơi nước và giải một số bài toán chuyên ngành”,

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 9(58) 2012 Quyển II, Trang 69-74

2012

14

Trần Văn Vang

“Công nghệ thu và xử lý bụi trong các nhà máy sản xuất đồ gỗ xuất khẩu”

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 9 (58), Quyển II, 2012,

2012

15

Phạm Duy Vũ

Nghiên cứu thiết kế, ứng dụng thiết bị đo lưu lượng quạt gió sử dụng trong công nghiệp

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 9,Quyển II năm 2012, Tr:120 - 125

2012

16

Hoàng Ngọc Đồng

Nghiên cứu, đề xuất mô hình sấy lạnh kết hợp hai chế độ nhiệt đô cao và nhiệt độ thấp.

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 10(71)/2013.

2013

17

Trần Văn Vang

Bài báo “Nghiên cứu sản xuất biogas ở các nhà máy chế biến tinh bột sắn”

Giấy xác nhận.

2013

18

Phạm Duy Vũ

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế và đánh giá ô nhiễm môi trường từ khói thải khi chuyển đổi lò hơi đốt dầu sang đốt phụ phẩm nông nghiệp

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 8(69)/2013

2013

19

Võ Chí Chính

Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Hội nghị Khoa học hưởng ứng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

2014

20

Hoàng Ngọc Đồng

Nghiên cứu sử dụng lỏng Nito cho dao mổ lạnh ở Việt Nam

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 05(78)/2014.

2014

21

Trần Thanh Sơn

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo lò hóa khí phục vụ nghiên cứu

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 05(78)/2014.

2014

22

Trần Thanh Sơn

Nghiên cứu sử dụng chương trình SSAT để đánh giá hệ thống hơi trong công nghiệp

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 03(76)/2014

2014

23

Trần Văn Vang

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm mô hình máy lạnh hấp thụ mặt trời sử dụng ZEOLITE- Nước

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật ĐHSPKT HCM số 27 (2014)

2014

24

Trần Văn Vang

Nghiên cứu thiết kế hệ thống sấy bã sắn sử dụng thiết bị sấy thùng quay phân ly ba vòng

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật ĐHSPKT HCM số 28 (2014)

2014

25

Phạm Duy Vũ

Mô hình hóa hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong chu trình nhiệt của nhà máy điện hạt nhân bằng phần mềm mô phỏng.

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 1(74) 2014 Quyển 1

2014

26

Phạm Duy Vũ

Nghiên cứu thực nghiệm động cơ Savonius phát điện chiếu sáng phù hợp với năng lượng gió dọc theo bờ biển TP.Đà Nẵng

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 6(79) 2014 Quyển 1

2014

27

Hoàng Ngọc Đồng

Nghiên cứu ứng dụng máy lạnh ghép tầng trong kỹ thuật bảo quản máu và các chế phẩm từ máu

 

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 01(86) 2015.

 

2015

28

Mã Phước Hoàng

Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải từ lò tráng bánh để sấy bánh tráng. 

Tạp chí KHCN ĐHĐN- số 01(86) 2015 Trang 62

2015