DHBK

Giới thiệu chung

12/04/2017 09:24

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh được thành lập trên cơ sở bộ môn Nhiệt điện, khoa Điện (thành lập năm 1975), năm 1987 bộ môn Nhiệt điện, khoa Điện và bộ môn Cơ khí Động lực - khoa Cơ khí hợp nhất thành khoa Năng lượng thuộc trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đến năm 1996 Bộ môn được tách thành khoa độc lập: Khoa Kỹ thuật Nhiệt - Máy lạnh. Từ năm 2000 đến nay khoa chính thức lấy tên: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh. Hiện nay khoa có 16 cán bộ công chức, trong đó có: 02 Phó Giáo sư. 03 Giảng viên chính,  06 Tiến sĩ, 02 NCS, 04 Thạc sĩ, 04 Kỹ sư, 01 Cử nhân.

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh là một khoa có truyền thống đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Hàng năm, khoa tuyển sinh đào tạo 2 lớp chính quy đại học, 1 lớp liên thông, 1 lớp cao học và một số nghiên cứu sinh.

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh là nơi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh cho toàn khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước, được các nhà máy tiếp nhận và đánh giá cao.

1.  Bộ môn Nhiệt điện - Khoa Điện 1975 - 1987

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Đào Ngọc Chân, đồng thời là Phó chủ nhiệm khoa điện (1980-1984) và Chủ nhiệm khoa Điện từ 1985-1988.
Tổ phó bộ môn: TS. Nguyễn Bốn

2. Khoa Năng lượng: 1987-1996

* Thời kỳ 1988 - 1990

- Chủ nhiệm khoa: PGS.TS. Đào Ngọc Chân, đồng thời là phó hiệu trưởng trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.
- Phó chủ nhiệm khoa : GVC.KS. Lê Ngọc Bích; GVC.KS. Nguyễn Ngọc Diệp

* Thời kỳ 1990 - 1996

- Chủ nhiệm khoa : PGS.TSKH. Phan Quang Xưng
- Phó chủ nhiệm khoa : GVC.KS. Lê Ngọc Bích; GVC.KS. Nguyễn Ngọc Diệp

3. Khoa Kỹ thuật nhiệt và Máy lạnh: 1996-2000

Chủ nhiệm khoa : PGS.TS. Đào Ngọc Chân, đồng thời là phó hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ trường Đại học Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
Phó chủ nhiệm khoa : GVC.TS. Nguyễn Bốn

4. Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh: 2000 đến nay

* Thời kỳ 2000 – 2005

- Chủ nhiệm khoa : PGS.TS. Nguyễn Bốn
- Phó chủ nhiệm khoa : TS.  Hoàng Dương Hùng

* Thời kỳ 2005 – 2009

- Chủ nhiệm khoa : GVC. TS. Trần Văn Vang
- Phó chủ nhiệm khoa : TS. Nguyễn Thành Văn

* Thời kỳ 2009 – 2014

- Trưởng khoa : PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng
- Phó trưởng khoa : TS. Nguyễn Thành Văn

* Thời kỳ 2014 – 2015

 - Trưởng khoa : PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng
- Phó trưởng khoa : PGS.TS. Trần Văn Vang

* Thời kỳ 2015 – NAY

- Trưởng khoa : PGS. TS. Trần Văn Vang
- Phó trưởng khoa : GVC.TS. Trần Thanh Sơn