DHBK

Lịch bảo vệ đề tài NCKH sinh viên năm 2019 khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

10/05/2019 16:03

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2019 KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT -  ĐIỆN LẠNH

- Thời gian: 14h00 ngày 11/5/2019 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Phòng khách khu A tầng 1

- Thành phần: Hội đồng chấm đề tài NCKH sinh viên và các sinh viên tham gia NCKH.

Rất mong các Giảng viên và Sinh viên quan tâm đến dự.

Khoa Công nghệ Nhiệt -  Điện lạnh