Khoa Kiến trúc - Nghiên cứu khoa học

  • Báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2016

    06/05/2016 11:27

    Sáng nay, 06/05/2016 Khoa Kiến Trúc, trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức buổi báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, với sự tham gia của Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT, các thầy cô và đông đảo các bạn sinh viên các khóa. Sau gần một năm thực hiện tổng cộng có 7 đề tài hoàn thành và được chọn để báo cáo

<< < 1 2