DHBK

Tầm nhìn - Sứ mạng

31/07/2018 16:33

Tầm nhìn

Khoa Kiến trúc trường Đại học Bách Khoa là đơn vị đào tạo kiến trúc hướng tới những giá trị cao của tri thức kiến trúc và quy hoạch, là nơi đào tạo ra những cá nhân phục vụ tốt cho xã hội, có khả năng phát triển nghề nghiệp lâu dài và có khả năng học tập suốt đời.

Sứ mạng

- Khoa kiến trúc Trường Đại học Bách Khoa cam kết giảng dạy và nghiên cứu thiết kế kiến trúc với phương châm lấy người học làm trung tâm.

- Đào tạo ra các kiến trúc sư có trách nhiệm với cộng đồng và có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Trở thành một cơ sở đào tạo kiến trúc và quy hoạch chú trọng vào các vấn đề quan trọng mà xã hội đang phải đối mặt bao gồm phục vụ môi trường (environment stewardship), khả thi về mặt kinh tế và có giá trị thẩm mỹ cao

- Hướng tới việc hỗ trợ môi trường xây dựng và môi trường tự nhiên có khả năng chống chịu (resilient) và phát triển phồn thịnh trong thế kỷ 21.


CÁC THÔNG TIN KHÁC