DHBK

Các hướng nghiên cứu

01/08/2018 15:46

STT

Họ và tên, Chức danh, chức vụ

Hướng nghiên cứu

1

NGUYỄN HỒNG NGỌC
TS. KTS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Hình thức Đô thị bền vững, Luật generative trong thiết kế đô thị, luật dựa theo hình thức (Form-based Codes), biourbanism, urban morphology

2

NGUYỄN ANH TUẤN
PGS. TS. KTS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Kiến trúc bền vững, tiết kiệm năng lượng, kiến trúc xanh, kiến trúc thích ứng khí hậu, tiện nghi nhiệt, tối ưu hóa thiết kế kiến trúc

3

LÊ MINH SƠN
TS. KTS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Kiến Trúc thuộc địa

4

NGUYỄN NGỌC BÌNH
ThS. KTS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Tổ chức không gian các đô thị ven biển. Các không gian công cộng trong đô thị

5

TRƯƠNG PHAN THIÊN AN
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Kiến trúc nhà ở

6

ĐOÀN TRẦN HIỆP
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Tổ chức không gian công cộng và không gian các khu công nghiệp; Thiết kế, kiến trúc, công trình và xu hướng phát triển.

7

LÊ TRƯƠNG DI HẠ
NCS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Vật liệu kiến trúc, Kiến trúc bền vững

8

LÊ THỊ KIM DUNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Đô thị học

9

LÊ PHONG NGUYÊN
TS. KTS, Giảng viên

Trưởng Bộ môn Quy hoạch
Lý lịch khoa học

Quy hoạch đô thị, Môi trường sống đô thị, Giao thông công cộng

10

PHAN ÁNH NGUYÊN
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Công trình xanh, Âm học kiến trúc

11

TRẦN VĂN TÂM
ThS. Họa sĩ, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Văn hóa nghệ thuật

12

NGUYỄN XUÂN TRUNG
ThS. KTS, Giảng viên - Phó trưởng Khoa - Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Quy hoạch đô thị, nông thôn.

13

PHAN BẢO AN
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Xã hội học Đô thị, Thiết kế Kiến trúc

14

VŨ PHAN MINH TRANG
CN, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Vẽ Mỹ thuật, Nội thất

15

ĐỖ HOÀNG RONG LY
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Quy hoạch đô thị, Lịch sử kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan

Giảng viên thỉnh giảng

STT

Họ và tên, Chức danh, chức vụ

Hướng nghiên cứu

1

TRƯƠNG HOÀI CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp

Lý lịch khoa học

Kết cấu bê tông Ứng lực trước - Ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép

2

TÔ VĂN HÙNG
TS. KTS., Giảng viên thỉnh giảng (Giám đốc Sở Tài Nguyên MT thành phố - Nguyên trưởng Khoa Kiến trúc)
Lý lịch khoa học

Kiến trúc, quy hoạch đô thị, cảnh quan

3

TRẦN ĐỨC QUANG
ThS. KTS. Giảng viên thỉnh giảng
Lý lịch khoa học

Kiến trúc đương đại, Kiến trúc bền vững, Thiết kế KT

4 PHÙNG PHÚ PHONG
TS. KTS. Giảng viên thỉnh giảng
Lý lịch khoa học
Đô thị học, Quy hoạch đô thị, Lý thuyết quy hoạch đương đại

CÁC THÔNG TIN KHÁC