DHBK

Lịch sử phát triển

01/07/2018 10:04

Lịch sử hình thành và phát triển

Bắt đầu từ năm 1997, Trường Đại học Bách Khoa cùng hợp tác với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để đào tạo Chuyên ngành Kiến Trúc khóa đầu tiên. Năm 1998, Bộ môn Kiến trúc thuộc Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Trường Đại học Bách khoa được thành lập và đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Từ năm 2000 trở đi, nhà tường đã chính thức nhận nhiệm vụ đào tạo Kiến trúc sư độc lập, trong đó bộ môn Kiến trúc thuộc Khoa XD DD&CN đóng vai trò nòng cốt. Để phù hợp với xu thế phát tiển, ngày 13/4/2012, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã ký quyết định số 1676/QĐ-ĐHĐN về việc Thành lập Khoa Kiến trúc thuộc trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN.

Đến nay, Khoa Kiến trúc Trường Bách khoa Đà Nẵng có bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm đào tạo, với hơn 1000 kiến trúc sư tốt nghiệp ra tường. Các kiến trúc sư Đại học Bách khoa Đà Nẵng được xã hội đón nhận và đánh giá cao về nghiệp vụ chuyên môn cũng như năng lực nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực: giáo dục đào tạo, tư vấn thiết kế kiến trúc, giám sát xây dựng, quản lý dự án xây dựng, tư vấn đầu tư v.v.., hoạt động rộng khắp tên mọi miền đất nước.

Các mốc thời gian

1997 - Liên kết với Đại học Xây dựng Hà Nội mở lớp Kiến trúc đầu tiên, số lượng 50 sinh viên, thành lập Bộ môn Kiến trúc thuộc Khoa xây dựng DD&CN.

1999- Liên kết với Đại học Xây dựng Hà Nội mở lớp Kiến trúc thứ 2, số lượng 50 sinh viên.

2001 - Trường tự tuyển sinh lớp Kiến trúc đầu tiên và tự chủ đào tạo KTS, số lượng 60 sinh viên.

2002 – 2006 Tiếp tục tuyển sinh với số lượng 1 lớp /60 sinh viên/ năm.

2007 - Tuyển sinh với số lượng 120 sinh viên/năm

2012 - Thành lập Khoa Kiến trúc

2016 - Tuyển sinh hệ Đại học Chất lượng cao và Tuyển sinh lớp Cao học đầu tiên

2018 – Đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế AUN - là chương trình đào tạo Kiến trúc đầu tiên của Việt Nam vinh dự đạt chuẩn này