DHBK

Thông tin liên hệ

02/07/2018 11:06

Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

+84 236 3841823

kientruc@dut.udn.vn


CÁC THÔNG TIN KHÁC