DHBK

Sách và giáo trình

01/08/2018 16:02

1. Giáo trình Thiết kế. Đô thị: Phương pháp generative và ngôn ngữ kiểu mẫu. Chủ biên: Nguyễn Hồng Ngọc. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.

2. Quang học Kiến trúc. Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: Lê Thị Kim Dung Nơi XB: Khoa Kiến trúc - trường ĐHBK (Lưu hành nội bộ). Năm 2014.

3. Bioclimatic housing in developing countries. Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing (Germany). Năm 2013.

4. Giáo trình nhiệt và khí hậu kiến trúc. Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa (Lưu hành nội bộ). Năm 2013.

5. Giáo trình Âm học Kiến trúc. Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: Phan Ánh Nguyên, Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. Năm 2018.

6. l`Architecture coloniale de style indochinois à Hanoï. Chủ biên: Lê Minh Sơn. Nơi XB: Editions universitaires europeenes. Năm 2013.

7. Kiến Trúc Đông Dương. Chủ biên: Lê Minh Sơn. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng. Năm 2012.

8. KIẾN TRÚC NHÀ DÂN DỤNG. Chủ biên: NGUYỄN NGỌC BÌNH. Đồng tác giả: TÔ VĂN HÙNG. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2016.

9. Bamboo Gridshells. Chủ biên: David Rockwood. Đồng tác giả: Ngô Phương. Nơi XB: Routledge Taylor & Francis Group. Năm 2015

10. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG. Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả: Trần Quang Hưng- Huỳnh Tấn Tiến- Lê Xuân Quang. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ. Năm 2013.

11. CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP. Chủ biên: Trương Hoài Chính. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. Năm 2013.

12. CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP (Chuyên ngành đào tạo Kiến trúc sư). Chủ biên: Trương Hoài Chính. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - ĐH ĐN (Lưu hành nội bộ). Năm 2011.

13. KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp). Chủ biên: Trương Hoài Chính. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa (Giáo trình điện tử lưu hành nội bộ). Năm 2010.


CÁC THÔNG TIN KHÁC