DHBK

Thông tin liên hệ

Khoa Kiến trúc

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3841823

kientruc@dut.udn.vn

http://dut.udn.vn/KhoaKientruc