DHBK

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2022 (Khóa K45) - Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào

30/10/2022 15:03

Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ khoá K45 và Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam trong tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2022
 
Trường Đại học Bách khoa phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam trong tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2022, cụ thể như sau: 
1.    Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 26/11/2022 
2.    Địa điểm (Dự kiến):  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 
3.    Hình thức: 

-    Các kỹ năng nghe, đọc, viết: thi trắc nghiệm, tự luận trên giấy 
-    Kỹ năng nói: thi vấn đáp 
4. Đối tượng dự thi 
- Thí sinh dự tuyển vào các chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Bách khoa 
5.    Đăng ký dự thi và lệ phí  
5.1.    Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến trước ngày 12/11/2022 
5.2.    Đăng ký dự thi:  
a)    Bước 1: Đăng ký  
Thí sinh điền đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm. 
b)    Bước 2: Nộp lệ phí thi theo hướng dẫn tại mục 5.3. 
c)    Bước 3: Gửi phiếu đăng ký, ảnh thẻ, CMND/CCCD, minh chứng nộp lệ phí về email: tuyensinhsdh@dut.udn.vn 
Lưu ý: Tiêu đề email ghi rõ: <Họ và tên>+<NLNN DOT 2 2022> 
5.3.    Lệ phí  
-    Lệ phí thi: 1.000.000 đồng/thí sinh/lượt thi. 
-    Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức chuyển khoản và cung cấp minh chứng đã nộp lệ phí (chụp ảnh tin nhắn, phiếu nộp tiền,..). 
Thông tin chuyển khoản: 
•    Đơn vị hưởng: Trường Đại học Bách khoa 
•    Số tài khoản: 2007201003579 
•    Tại:          Ngân hàng Agribank, chi nhánh Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí 
<Số CMND> hoặc <Số thẻ căn cước> + <NLNN DOT 2 2022> 
 
5.4 Thông tin liên hệ 
-    Phòng Đào tạo (A123) Trường Đại học Bách khoa. Số 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; 
-    Số điện thoại hỗ trợ: 0236.3620.999 
-    Email: tuyensinhsdh@dut.udn.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 - Khóa 45

Khoa Kiến trúc chuyển tiếp thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hình thức chính quy K45 năm 2022 đối với người Việt Nam như sau: 

1. Ngành và phương thức tuyển sinh

 • Danh mục các ngành tuyển sinh, hình thức đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của mỗi ngành xem tại Phụ lục 1.
 • Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập bậc đại học.
 • Chi tiết CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO xem tại: http://dut.udn.vn/KhoaKientruc/Gioithieu/id/2327

2. Chương trình, thời gian đào tạo và học phí

- Đối với mỗi ngành, chương trình đào tạo gồm 2 định hướng: định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng. Học viên đăng ký tại thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển.

Chi tiết về chương trình đào tạo xem tại địa chỉ: http://dut.udn.vn/KhoaKientruc/Gioithieu/id/2327

Người học được xem xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ của một số học phần khi đã học một chương trình đào tạo thạc sĩ khác hoặc đã tốt nghiệp một chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành. Số tín chỉ được công nhận và chuyển đổi không vượt quá 30 tín chỉ. 

Người học đã đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ trong thời gian đang học chương trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng thì được xét công nhận kết quả học tập. Số tín chỉ được công nhận không vượt quá 15 tín chỉ.

Việc xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ thực hiện theo quy định hiện hành.

- Thời gian khóa đào tạo: 02 năm.

Người học được công nhận và chuyển đổi tín chỉ có thể rút ngắn thời gian đào tạo đến 01 năm.

- Học phí: 29.000.000 đồng/học viên/năm học (Hai mươi chín triệu đồng/học viên/năm học).

3. Điều kiện dự tuyển

3.1. Yêu cầu đối với người dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, cụ thể:

 1. Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ. Danh mục ngành phù hợp: xem Phụ lục 2.

Thí sinh đăng ký xét tuyển chương trình định hướng nghiên cứu: yêu cầu hạng tốt nghiệp đại học từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.

Đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm công tác quy định tại Phụ lục 3.

 1. Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

dùng cho Việt Nam. 

Điều kiện về năng lực ngoại ngữ: xem tại mục 3.2.

Ghi chú: Bằng đại học, bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT và học bổ sung các học phần theo quy định của chương trình đào tạo (nếu có).

3.2. Về năng lực ngoại ngữ 

Thí sinh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định tại điểm b mục 3.1 khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 1. Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
 2. Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cấp trong thời gian không quá 02 năm, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
 3. Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Phụ lục 4) hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ GDĐT công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 4. Có kết quả thi đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức, trong thời hạn 02 (hai) năm từ ngày công nhận kết quả thi đến ngày đăng ký dự tuyển.

3.3. Về học bổ sung kiến thức

 1. Thí sinh tốt nghiệp đại học có ngành nằm trong danh mục ngành phù hợp có học bổ sung kiến thức phải đăng ký, hoàn thành học bổ sung kiến thức và có bảng điểm trước khi xét tuyển. 

Danh mục ngành phù hợp có học bổ sung kiến thức xem chi tiết tại Phụ lục 2. 

 1. Thí sinh phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với trình độ đại học.

4. Đối tượng và chính sách ưu tiên

Thực hiện theo quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

 • Đơn đăng ký dự thi;
 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học (hoặc giấy chứng nhận đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học), bảng điểm đại học;
 • Sơ yếu lý lịch (trong vòng 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
 • Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
 • Minh chứng năng lực ngoại ngữ;
 • Minh chứng ưu tiên hợp lệ (nếu có);
 • Minh chứng nộp lệ phí xét tuyển.

5.2. Đăng ký xét tuyển

 • Phương thức đăng ký: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến, sau khi trúng tuyển và nhập học phải cung cấp hồ sơ bản giấy và mình chứng xét tuyển theo yêu cầu.
 • Địa chỉ đăng ký: http://dut.udn.vn/TuyensinhSDH, mục “Đăng ký ngay”.
 • Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 18/12/2022

Đối với các thí sinh chưa đáp ứng điều kiện ngoại ngữ đầu vào: Trường Đại học

Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng dự kiến tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ ngày 21/11/2022. Thông tin chi tiết về đăng ký dự thi và lệ phí theo Thông báo của Trường Đại học Ngoại ngữ.

5.3. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí đăng ký xét tuyển: 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức chuyển khoản và cung cấp minh chứng đã nộp lệ phí (chụp ảnh tin nhắn, phiếu nộp tiền,..).

Thông tin chuyển khoản:

• Đơn vị hưởng:       Trường Đại học Bách khoa

• Số tài khoản: 2007201003579

• Tại:             Ngân hàng Agribank, chi nhánh Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí

<Số CMND> hoặc <Số  CCCD>+ <Thạc sĩ K45>

6. Học bổ sung kiến thức (đối với những thí sinh không phải ngành đúng): Thí sinh liên hệ và đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (Phòng A123), gặp chuyên viên Lê Hoài Nam. 

 • Điện thoại: 02363.733.591
 • Email: tuyensinhsdh@dut.udn.vn

7. Thông tin liên hệ

Các thắc mắc trong quá trình đăng ký xét tuyển, xin vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo (A123), Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. 

 • Điện thoại: 02363.620.999
 • Email: tuyensinhsdh@dut.udn.vn
 • Khoa quản lý chương trình

TT

Ngành

Khoa quản lý

Điện thoại

Email

11

Kiến trúc

Kiến trúc

0903.505.032

natuan1@dut.udn.vn

PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TT

Mã ngành

Ngành/Chuyên ngành

Hình thức đào tạo

Chỉ tiêu

Ghi chú

12

8580101

Kiến trúc

Chính quy

20

 

 

PHỤ LỤC 2 DANH MỤC NGÀNH PHÙ HỢP

TT

Ngành dự

tuyển thạc sĩ

Ngành đại học phù hợp KHÔNG HỌC bổ sung kiến thức

Ngành đại học phù hợp CÓ HỌC bổ sung kiến thức

Tên ngành đại học

Số Học phần học bổ sung kiến thức, số tín chỉ

14

Kiến trúc

Kiến trúc;

Quy hoạch vùng đô thị; Kiến trúc cảnh quan.

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc;

Thiết kế nội thất;

Kiến trúc đô thị; Kiến trúc nội thất; Đô thị học.

 1. Lịch sử kiến trúc phương Tây (2 tín chỉ)
 2. Đồ án thiết kế biệt thự (2 tín chỉ)

PHỤ LỤC 3: Không yêu cầu.

PHỤ LỤC 4 BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ VĂN BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ  TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TT

Ngôn ngữ

Chứng chỉ /Văn bằng

Trình độ/Thang điểm  (Tương đương Bậc 3)

1

Tiếng Anh

TOEFL iBT

30-45

TOEFL ITP

450-499

IELTS

4.0 - 5.0

Cambridge

Assessment English

B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.

Thang điểm: 140-159

TOEIC (4 kỹ năng)

Nghe: 275-399 

Đọc: 275-384  Nói: 120-159 

Viết: 120-149

2

Tiếng Pháp

CIEP/Alliance francaise diplomas

TCF: 300-399 

Văn bằng DELF B1 

Diplôme de Langue

3

Tiếng Đức

Goethe - Institut

Goethe-Zertifikat B1

The German TestDaF language certificate

TestDaF Bậc 3 (TDN 3)

4

Tiếng Trung Quốc

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK Bậc 3

5

Tiếng Nhật

Japanese Language

Proficiency Test (JLPT)

N4

6

Tiếng Nga

 

 

Trân trọng thông báo đến các anh chị em KTS có nhu cầu.

Khoa Kiến trúc