DHBK

Khoa Kiến trúc - Hợp tác trong nước

  • Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực Kiến trúc

    01/03/2012 17:02

    Trường Đại học Bách khoa đã làm việc với phái đoàn Dự án “Kiến trúc Cảnh quan” của Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc hợp tác đào tạo về ngành “Kiến trúc cảnh quan” bằng tiếng Pháp. Đây là chương trình thực hiện trên cơ sở liên kết đào tạo với Đại học Kiến trúc Quốc gia Normandie, Đại học Kiến trúc và Cảnh quan Bordeaux và Đại học Kiến trúc Quốc gia Toulouse, Đại học Kiến trúc Quốc gia Grenoble (Pháp)

<< < 1 2