DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

29/05/2017

08h00 - 09h00

Họp công tác chuẩn bị cho dự án Learning Express giai đoạn 03 và buổi làm việc với đoàn Singapore Polytechnic sắp tới.

- Các cán bộ ĐHBK được tập Huấn tại Singapore (ThS. Phan Mạnh Duy, ThS. Đinh Ngọc Hiếu, KS. Trần Văn Lic, Ths. Nguyễn Bình Nam);

- Mời TS. Lê Phước Cường

Văn Phòng Đoàn TN

Đoàn Thanh niên

x

08h30 - 11h00

Trình diễn ROBOT NAO

- Lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Trung tâm Xuất sắc;

- Lãng đạo tập đoàn SoftBank;

- Giảng viên, sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông, Trung tâm Xuất sắc;

- Cán bộ, sinh viên quan tâm

Phòng hội thảo khu E

Lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Điện tử Viễn thông

 

09h30 - 11h30

Khoa Kiến trúc tiếp và làm việc với GS David Rockwood, Đại học Hawaii về hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo

- Lãnh đạo khoa Kiến trúc;

- Cán bộ và Giảng viên khoa Kiến trúc không có giờ;

- Mời Đại diện phòng KHCN & HTQT.

VP Khoa Kiến trúc

Lãnh đạo Khoa Kiến trúc

x

14h00

Họp Hội đồng thẩm định giáo trình “Kỹ thuật thi công xây dựng”

- Hội đồng thẩm định giáo trình được thành lập theo QĐ số 477/ĐHBK-ĐT ngày 22/5/2017;

- Tác giả biên soạn: TS. Lê Khánh Toàn

Phòng họp khu A

Chủ tịch HĐ

 

15h00

Họp triển khai công tác đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức năm học 2016 - 2017

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh Văn phòng; Trưởng Ban TCCB; Phó Trưởng Ban PT Ban PC&TĐ; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN;

- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Trưởng Phòng TCHC; Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô Văn Dưỡng

 

17h30 - 19h30

Giao lưu, đối thoại với sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí năm học 2016-2017

- Lãnh đạo khoa Hóa;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng CTSV;

- Toàn thể giảng viên Bộ CNHH Dầu & khí;

- Giảng viên khoa Hóa tham gia giảng dạy CTĐT ngành Kỹ thuật dầu khí;

- Sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí.

Hội trường khu F

Lãnh đạo Khoa Hóa

 

Thứ 3

30/05/2017

08h00

Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2017 các ngành Điện – Cơ khí – Cơ khí Giao thông

- Theo QĐ số 1743/QĐ-ĐHĐN ngày 22/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

08h30 - 11h30

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chương trình PFIEV (Hội đồng hỗn hợp Việt-Pháp) chuyên ngành Sản xuất tự động và Tin học công nghiệp

- Thành viên Hội đồng, Khách mời doanh nghiệp;

- Sinh viên lớp 12PFIEV1+2;

- Giảng viên, sinh viên có quan tâm

Phòng học PFIEV

Chủ tịch Hội đồng

 

13h30 - 17h00

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp Chương trình PFIEV (Hội đồng hỗn hợp Việt-Pháp) chuyên ngành Sản xuất tự động và Tin học công nghiệp

- Thành viên Hội đồng, Khách mời doanh nghiệp;

- Sinh viên lớp 12PFIEV1+2;

- Giảng viên, sinh viên có quan tâm

Công ty THHH Điện tử FOSTER

Chủ tịch Hội đồng

 

14h00 - 15h00

Họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016-2017

- Theo Quyết định số: 476/QĐ-ĐHBK ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa

Phòng họp khu A

Chủ tich Hội đồng

 

15h00

Họp triển khai lớp bồi dưỡng giảng viên ĐHĐN theo Đề án 2020 năm 2017

- Theo QĐ số 823, 824/QĐ-ĐHĐN ngày 13/3/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng;

- Mời PGS.TS. Phạm Văn Tuấn (ĐHBK); TS. Nguyễn Hữu Cường, TS. Đặng Hữu Mẫn (ĐHKT); TS. Lê Thị Giao Chi, ThS. Lê Thị Phương Loan (ĐHNN); TS. Nguyễn Bá Hội (Khoa ĐTQT).

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

17h30 - 20h00

Giao lưu Đối thoại Giảng viên – Sinh viên Khoa Điện

- Lãnh đạo Khoa Điện;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng CTSV;

- Cán bộ, Giảng viên Khoa Điện;

- Sinh viên Khoa Điện.

Hội trường khu F

Lãnh đạo Khoa Điện

 

Thứ 4

31/05/2017

08h00 - 09h30

Seminar khoa học cấp khoa;

- CĐ1: Người báo cáo: Bùi Nữ Thanh Hà, Chủ đề: "Áp dụng các phương pháp phân tích thống kê vào công tác Quản trị DNXD";

- CĐ2: Người báo cáo: Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ đề: “Đề xuất và xây dựng đề cương học phần Kinh tế Quản lý theo chuân AUN”

- Lãnh đạo Khoa Quản lý dự án;

- Giảng viên khoa Quản lý dự án và các giảng viên có quan tâm;

- Sinh viên khoa Quản lý dự án có quan tâm;

- Đại diện phòng KHCN & HTQT

Văn phòng khoa QLDA

Lãnh đạo khoa QLDA

x

08h00 - 10h30

Tiếp cán bộ viên chức Trường ĐH Bách khoa

- Viên chức có nhu cầu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

10h00 - 11h00

Buổi làm việc với các sinh viên chuẩn bị sang Singapore tập huấn theo dự án TFI SCLAE 2017

- Các sinh viên chuẩn bị đi tập huấn theo dự án TFI SCALE;

- Mời các cán bộ ĐHBK đã được tập Huấn tại Singapore theo TFI SCALE 2017.

Đoàn Thanh niên & Phòng CTSV

Đoàn Thanh niên & Phòng CTSV

x

14h00

Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2017 các ngành Toán – Công nghệ Thông tin – Điện tử Viễn thông

- Theo QĐ số 1742/QĐ-ĐHĐN ngày 22/5/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ 5

01/06/2017

07h00 - 16h00

Phỏng vấn tuyển dụng của công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh

- Đại diện lãnh đạo công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh;

- Đại diện Phòng Công tác sinh viên;

- Sinh viên đăng ký tham gia phỏng vấn.

Phòng C303

Phòng CTSV

 

07h30 - 09h30

Giao lưu, Định hướng nghề nghiệp cùng Coteccons Group

- Đại diện lãnh đạo Coteccons Group;

- Đại diện Lãnh đạo khoa: XDDD&CN, Điện, CN Nhiệt – Điện lạnh;

- Đại diện Phòng Công tác sinh viên;

- Cán bộ, Giảng viên có quan tâm;

- Sinh viên đăng ký tham gia phỏng vấn.

Hội trường Khu F

Phòng CTSV

x

08h00 - 10h30

Tiếp sinh viên trường ĐH Bách khoa

Sinh viên có nhu cầu

Phòng P. Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Cung

 

09h30 - 16h30

Coteccons Group phỏng vấn tuyển dụng sinh viên khoa: XDDD&CN, Điện, CN Nhiệt – Điện lạnh

- Đại diện lãnh đạo Coteccons Group;

- Sinh viên đăng ký tham gia phỏng vấn;

Phòng A141 & A142

Phòng CTSV

x

13h30

Hội ý Ban Thường vụ

Như bên

Phóng Bí thư

Bí thư

 

14h00

Họp Đảng ủy

Như bên

Phòng họp khu A

Bí thư

 

15h30

Họp giao ban công tác tháng 5

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng, Phó các đơn vị Khoa, Phòng, Trung tâm HL&TT, Giám đốc các trung tâm;

- Phụ trách Chương trình Tiên tiến, PFIEV, Trưởng Bộ môn NN chuyên ngành

Phòng họp khu A

Hiệu trưởng

 

Thứ 6

02/06/2017

07h00 - 16h30

Coteccons Group phỏng vấn tuyển dụng sinh viên khoa: XDDD&CN, Điện, CN Nhiệt – Điện lạnh

- Đại diện lãnh đạo Coteccons Group;

- Sinh viên đăng ký tham gia phỏng vấn;

Phòng A141 & A142

Phòng CTSV

x

08h00

Thực hiện công tác giám sát Quý 2 tại Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa

Theo QĐ số 448-QĐ/BTV và QĐ số 65-QĐ/UBKT, ngày 07/4/2017.

Phòng họpkhu A

Tổ kiểm tra

 

Thứ 7

03/06/2017

      

Chủ nhật

04/06/2017