DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

18/09/2017

08h00

Hội nghị CBVC-NLĐ 2017 Khoa Hóa

CBVC-NLĐ Khoa Hóa

Văn phòng Khoa Hóa

Trưởng khoa; CTCĐ bộ phận

 

08h00 - 17h00

Khai mạc và triển khai khóa học trên cơ sở thực nghiệm kỹ thuật tổng hợp do các giáo sư Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản, giảng dạy

- Lãnh đao và giảng viên các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông;

- Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản;

- Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT;

- Sinh viên các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông

Phòng C303

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Yokohama (YNU)

 

08h30

Hội nghị CBVC-NLĐ 2017 Khoa Điện

CBVC-NLĐ Khoa Điện

VP Khoa

Trưởng khoa; CTCĐ bộ phận

 

10h00

Họp Ban thường vụ ĐU trường

Như bên

Phòng Bí thư

Bí thư ĐH Trường

 

10h00

Hội nghị CBVC-NLĐ 2017 Khoa Quản lý Dự án

CBVC-NLĐ Khoa Quản lý Dự án

Văn phòng Khoa QLDA

Trưởng khoa; CTCĐ bộ phận

 

19h00

Lễ Vinh danh Thủ khoa ĐHĐN năm 2017

- ĐHĐN: Ban Tổ chức theo QĐ số 2892/QĐ-ĐHĐN ngày 01/9/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Trưởng Phòng Đào tạo, CTSV;

- Các ĐVTT: Trưởng các đơn vị; Trưởng Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV);

- Đại biểu có Giấy mời;

- Sinh viên được tuyên dương, khen thưởng;

- Sinh viên được triệu tập theo CV số 2979/ĐHĐN-HSSV ngày 08/9/2017 của ĐHĐN.

Nhà hát Trưng Vương, 35 A Phan Chu Trinh, Tp Đà Nẵng

Giám đốc ĐHĐN

 

Thứ 3

19/09/2017

08h00 - 17h00

Khóa học trên cơ sở thực nghiệm kỹ thuật tổng hợp do các giáo sư Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản, giảng dạy

- Lãnh đao và giảng viên các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông;

- Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản;

- Sinh viên các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông.

Phòng C303

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Yokohama (YNU)

 

08h15

Họp báo ĐHĐN năm học 2017-2018

- BTC họp báo theo QĐ số 2637/QĐ-ĐHĐN ngày 17/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chánh Văn phòng; Chánh VP Đảng ủy; Trưởng các Ban; Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông; Trưởng các Khoa trực thuộc; Phó Viện trưởng phụ trách Viện VN-UK; Phó Trưởng ban phụ trách: Ban CTHSSV, Ban PC&TĐ;

- Các CSGDĐHTV: Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

- Đại biểu: phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài theo giấy mời.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Gíám đốc ĐHĐN

 

10h00

Hội Nghị Cán bộ viên chức khoa Cơ khí năm 2017

- BCN Khoa Cơ khí;

- Toàn thể CBVC Khoa Cơ khí

Văn phòng Khoa A219

Trưởng khoa; CTCĐ bộ phận

 

14h00

Họp giao ban Công tác thanh tra

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, lãnh đạo và chuyên viên Ban Thanh tra;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, lãnh đạo Phòng Thanh tra – Pháp chế và chuyên viên phụ trách công tác Thanh tra;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc và cán bộ Phụ trách công tác thanh tra.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô văn Dưỡng

 

Thứ 4

20/09/2017

08h00 - 14h00

Khóa học trên cơ sở thực nghiệm kỹ thuật tổng hợp do các giáo sư Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản, giảng dạy

- Lãnh đao và giảng viên các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông;

- Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản;

- Sinh viên các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông.

KPH Chu Lai - Trường Hải

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Yokohama (YNU)

 

08h30 - 09h30

Buổi Phát động cuộc thi " Innovate like a Swede" (Sáng tạo như người Thụy Điển)

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo phòng CTSV, phòng KHCN&HTQT;

- Đoàn Đại sứ quán Thụy Điển;

- Các sinh viên được điều động;

- Các cán bộ, giảng viên có quan tâm

Phòng Hội thảo khu E

Ban Giám hiệu

 

10h30

Khoa CNTT tổ chức Seminar khoa học cấp khoa: "Giải pháp điều khiển cung cấp tài nguyên cho hệ phân tán trong máy ảo dựa trên kỹ thuật mã mạng". Người trình bày: NCS Đặng Hùng Vĩ

- Lãnh đạo Khoa CNTT;

- Cán bộ, giảng viên Khoa CNTT và các giảng viên có quan tâm;

- Nghiên cứu sinh, học viên cao học có quan tâm.

Phòng A141

Lãnh đạo Khoa CNTT

 

13h30 - 14h30

Trao đổi và làm việc với Giáo sư Hiroshi Mutsuyoshi, ĐH Saitama (Nhật Bản) về trao đổi hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Xây dựng.

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Lãnh đạo các khoa Xây dựng DD&CN, Xây dựng Cầu đường, Xây dựng Thuỷ lợi thuỷ điện và Môi trường;

- Giáo sư Hiroshi Mutsuyoshi, ĐH Saitama.

Phòng khách khu A

Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

 

14h00

Họp giao ban công tác Pháp chế và Thi đua

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng, Ban PC&TĐ;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH, đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn phụ trách công tác PC&TĐ, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ;

- Các Trung tâm, Phân hiệu, các Khoa, Viện: Đại diện lãnh đạo đơn vị, các chuyên viên làm công tác PC&TĐ.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS Ngô văn Dưỡng

 

14h30 - 16h30

- Seminar khoa học: Giới thiệu Tiêu chuẩn thiết kế cầu của Nhật Bản.Người báo cáo: Giáo sư Hiroshi Mutsuyoshi, ĐH Saitama (Nhật Bản);

- Trao đổi, giới thiệu chương trình học bổng và Tuyển chọn sinh viên theo học sau đại học tại ĐH Saitama.

- Lãnh đạo khoa Xây dựng Cầu đường;

- Giáo sư Hiroshi Mutsuyoshi, ĐH Saitama;

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học ngành Kỹ thuật XD Công trình Giao thông;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Xây dựng Cầu đường

Lãnh đạo khoa Xây dựng Cầu đường

 

17h00 - 21h00

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập và đón sinh viên khóa mới Khoa Môi trường

- Khách mời;

- Lãnh đạo, CBVC khoa;

- Sinh viên khoa

Hội trường F

Khoa Môi trường

 

Thứ 5

21/09/2017

08h00

Hội thảo “Hành trình để đạt được kiểm định cấp cơ sở đào tạo: Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng để đạt được kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo”

- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng;

- Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Theo Kế hoạch số 2865/KH-ĐHĐN ngày 30/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bang Arizona

 

08h00

Hội nghị CBVC-NLĐ 2017 Khoa Điện tử Viễn thông

CBVC-NLĐ Khoa Điện tử Viễn thông

VP Khoa

Trưởng khoa; CTCĐ bộ phận

 

08h00 - 17h00

Khóa học trên cơ sở thực nghiệm kỹ thuật tổng hợp do các giáo sư Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản, giảng dạy

- Lãnh đao và giảng viên các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông;

- Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản;

- Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT- Sinh viên các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông.

Phòng C303

Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Yokohama (YNU)

 

08h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Thiên Lam, Ngành Cơ kỹ thuật, Mã số: 62.52.02.01

- Theo QĐ số 2769/QĐ-ĐHĐN, ngày 24/8/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Khu B, 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

14h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2Khu A41 Lê Duẩn

Bí thưĐảng ủy ĐHĐN

 

15h00 - 16h30

Hội thảo “Công nghệ gia công cắt gọt kim loại - Từ kiến thức cơ bản đến nền tảng để hội nhập Cách mạng công nghiệp 4.0” – Trình diễn Demo trên máy phay và máy tiện

- Lãnh đạo khoa Cơ khí và Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa Công ty CPDV Công nghiệp Wolfram;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Cơ khí Đại biểu tham dự hội thảo

Viện Công nghệ Cơ khí & Tự động hóa

Lãnh đạo khoa Cơ khí và Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa

 

15h30

Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

17h00 - 21h00

Đón sinh viên khóa mới Khoa Cơ khí Giao thông

- Khách mời Lãnh đạo, CBVC khoa;

- Sinh viên khoa

Hội trường F

Khoa Cơ khí Giao thông

 

Thứ 6

22/09/2017

08h00

“Buổi Huấn luyện về Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo”

- ĐHĐN: Đại diện lãnh đạo Ban ĐBCLGD;

- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT: Đại diện: Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng chức năng.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bang Arizona

 

08h00 - 11h30

Báo cáo tổng kết Khóa học trên cơ sở thực nghiệm kỹ thuật tổng hợp do các giáo sư Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản, giảng dạy

- Lãnh đạo và giảng viên các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông;

- Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Yokohama (YNU), Nhật Bản;

- Sinh viên các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông.

Phòng Hội thảo khu E

Lãnh đạo các khoa: Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông

 

08h00 - 17h00

Hội thảo BUILD-IT: "Phát triển Công cụ Đánh giá Môn học Dựa trên Nghiên cứu"

- Chuyên gia đại học ASU, Hoa Kỳ;

- Lãnh đạo, Giảng viên, CBPV của Khoa; Lãnh đạo và CV Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCLGD đã đăng ký tham dự

Phòng hội thảo CDIO C303

Ban Tổ chức hội thảo

 

09h00

Lễ trao bằng thạc sĩ Trường Đại học Bách khoa

- BTC theo QĐ số 1907/ĐHBK-ĐT ngày 12/9/2017 của Trường ĐHBK;

- Khách mời: đại điện Ban Giám đốc, Ban Đào tạo ĐHĐN;

- Trường ĐHBK:+ Lãnh đạo Phòng: KH-TC, CSVC, TC-HC, TT-PC, CTSV, KT&ĐBCLGD, KHCN& HTQT, TTHL&TT, ĐT;+ Lãnh đạo Khoa: Điện, CNTT, ĐTVT, XD Cầu đường, Cơ khí, XD Thủy lợi – Thủy điện;

- Học viên cao học khóa 30, 31 và 33 (PFIEV), phụ huynh học viên theo đăng ký;

- Mời Giảng viên có quan tâm.

P.Hội thảo tầng 3, Trung tâm Học liệu và Truyền thông Tr.ĐHBK

Ban tổ chức

 

09h00

Tổng kết và phát chứng chỉ bồi dưỡng chuyên viên năm 2017

- BTC lớp học theo QĐ số 2289/QĐ-ĐHĐN ngày 17/7/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các Chuyên viên đã tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên năm 2017.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Trưởng BTC lớp học

 

13h00 - 17h15

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia với chủ đề: “Công nghệ Nhiệt-Lạnh hướng tới phát triển bền vững (TETSD 2017)”.

- Khoa CN Nhiệt- Điện lạnh;

- Khách mời;

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng họp khu A

Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

 

13h30

“Buổi Huấn luyện về Đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo”

- ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng;

- Trường CĐCN, Trường CĐCNTT: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Viện NC&ĐT Việt - Anh: Phó Viện trưởng phụ trách, Trưởng Phòng Đào tạo.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bang Arizona

 

14h00

Tiếp cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức có nhu cầu

Phòng Giám đốc ĐHĐN

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00 - 17h00

Tổng kết Khóa học trên cơ sở thực nghiệm kỹ thuật tổng hợp và thảo luận về những phương hướng hợp tác giữa trường Đại học Quốc gia Yokohama (YNU) và nhà trường trong các lĩnh vực Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí và Cơ khí Giao thông

- Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT;

- Lãnh đạo các khoa Điện, Điện tử Viễn thông, Cơ khí, Cơ khí Giao thông;

- Các giảng viên của Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Phòng Hội thảo khu E

Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT

 

Thứ 7

23/09/2017

07h30

Lễ khai giảng năm học 2017-2018 Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

- Đại biểu theo giấy mời;

- Cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy và sinh viên Khoa CNTT&TT.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Trưởng khoa CNTT&TT

 

07h30 - 11h00

Lễ Kỷ niệm “35 năm Đào tạo và Phát triển ngành Kỹ thuật Nhiệt”

- Khách mời;

- Lãnh đạo, CBVC khoa;

- Sinh viên và cựu SV khoa

Hội trường khu F

Khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh

 

08h00 - 11h30

Phỏng vấn sinh viên CNTT ứng tuyển Học bổng YouthSpark Microsoft năm học 2017 – 2018

- Đại diện Công ty Microsoft Việt Nam;

- Đại diện Lãnh đạo khoa CNTT;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng CTSV;

- Cán bộ, Giảng viên K. CNTT quan tâm;

- Sinh viên đăng ký tham gia ứng tuyển Học bổng YouthSpark Microsoft.

Phòng Hội thảo khu E

Công ty Microsoft Việt Nam

x

13h00 - 15h30

Khai mạc Hội thảo “Hoạt động Đào tạo & Nghiên cứu khoa học ngành Môi trường theo định hướng Đại học nghiên cứu” Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Môi trường

- Ban tổ chức;

- Đại biểu khách mời;

- Đại diện Lãnh đạo phòng KHCN&HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo phòng Đào tạo;

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm

Tầng 3, Trung tâm học liệu & Truyền thông

Trưởng Ban tổ chức

 

15h30 - 18h00

Chào mừng Lễ kỷ niệm 17 năm đào tạo và 10 năm thành lập Khoa Môi trường

- Ban tổ chức;

- Đại biểu khách mời;

- CBVC, sinh viên, cựu sinh viên.

Hội trường khu F

Trưởng Ban tổ chức

 

Chủ nhật

24/09/2017

09h30 - 11h30

Công ty Honeywell UOP phỏng vấn sinh viên ngành Kỹ thuật Dầu khí, trường Đại học Bách khoa để tuyển chọn thực tập tại trụ sở công ty (Illenois, Hoa kỳ)

- Đoàn phỏng vấn của công ty Honeywell UOP (Hoa kỳ);

- 5 sinh viên ngành kỹ thuật dầu khí đã qua vòng tuyển học bổng

Salon I, Tầng 2, Trung tâm sự kiện Hyatt Regency Đà Nẵng

Phái đoàn Công ty Honeywell UOP

 

11h45 - 14h00

Lễ trao học bổng của công ty Honeywell UOP Hoa kỳ cho 05 sinh viên của ngành Kỹ thuật Dầu khí và tiệc chiêu đãi.

- Ban Giám hiệu;

- Phái đoàn công ty Honeywell UOP;

- Phái đoàn công ty Lọc Hoá Dầu Bình sơn;

- Lãnh đạo các phòng Khoa học Công nghệ và HTQT, Đào tạo, Công tác sinh viên;

- Lãnh đạo Khoa Hoá;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên bộ môn Công nghệ Hoá học – Dầu và Khí

Regency Ballroom II, Hyatt Regency Đà Nẵng

Phái đoàn Công ty Honeywell UOP

 

14h30 - 16h00

Phái đoàn công ty Honeywell UOP tham quan nhà trường và phòng thí nghiệm Công nghệ Chế biến Dầu khí

- Phái đoàn công ty Honeywell UOP;

- Lãnh đạo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế;

- Cán bộ, giảng viên và sinh viên bộ môn Công nghệ Hoá học – Dầu và Khí

Trường Đại học Bách khoa

Lãnh đạo phòng KHCN và HTQT