DHBK

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học :
Tuần :

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

13/08/2018

07h00 - 17h00 (thứ 2 đến thứ 6)

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu năm học 2018-2019

- Sinh viên các lớp theo thông báo số 654/TB-ĐHBK ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Trường Đại học Bách khoa;

- Báo cáo viên theo giấy mời;

- Lãnh đạo Phòng CTSV;

- Chuyên viên phụ trách công tác giáo dục chính trị

Hội trường khu F và Hội trường khu A

Phòng Công tác sinh viên

 

08h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

08h30

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

09h00

Họp BTV Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

14h00

Thảo luận về công tác phối hợp tổ chức khảo thí tiếng Anh năm học 2018-2019 giữa trường Đại học Bách khoa và Đại học Ngoại ngữ.

- Đại diện BGH trường Đại học Bách khoa;

- Đại diện BGH trường ĐHNN;

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng: KT&ĐBCLGD, Đào tạo trường ĐHBK;

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng: KT&ĐBCLGD, Đào tạo trường ĐHNN.

Phòng họp trường Đại học Ngoại Ngữ

Hiệu trưởng Trường ĐHNN

 

14h00 - 16h30

Rà soát kế hoạch triển khai xây dựng đề cương chi tiết học phần Giải tích 1 chương trình Chất lượng cao.

- Ban xây dựng CTĐT: PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải; PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú;

- Ban Lãnh đạo khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN;

Phòng Đào tạo (A119)

Trưởng phòng Phòng Đào tạo

 

Thứ 3

14/08/2018

08h00

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khóa XII

Theo Kế hoạch số 818-KH/ĐU, ngày 01/8/2018 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

09h00

Tiếp và làm việc với PA83 về vấn đề đảm bảo ANTT trong nhà trường và phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh tổ quốc

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách phong trào của PA83, PV28;

- Lãnh đạo các Phòng: TCHC, CTSV;

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

Thứ 4

15/08/2018

08h00

Giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ I năm học 2018-2019

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo và Ban ĐBCLGD;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện BGH phụ trách KT&ĐBCLGD, Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;

- Viện NC&ĐT Việt – Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y-Dược và Khoa GDTC: Đại diện lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;

- Mời ThS. Hồ Phan Hiếu - Phó Chánh VP và ThS. Đinh Quang Trung - Tổ trưởng Tổ QTM.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS. TS Ngô Văn Dưỡng

 

15h00

Tiếp và làm việc với Công ty CP ISSHIN chi nhánh Đà Nẵng về các khả năng hợp tác với Nhà trường trong lĩnh vực Cơ khí, Điện và Điện tử viễn thông

- Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT;

- Lãnh đạo các khoa: Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Điện và Điện tử Viễn thông

Phòng khách khu A

Lãnh đạo Phòng KHCN và HTQT

 

Thứ 5

16/08/2018

16h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy ĐHĐN

- BCH Đảng bộ ĐHĐN;

-Trưởng, phó các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy ĐHĐN;

- Bí thư các đảng ủy cơ sở;

- Trưởng các tổ chức Đoàn thể ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

16h30

Họp Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn

Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

 

Thứ 6

17/08/2018

08h00

Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu từ 1/2018 đến 6/2018

- Hiệu trưởng;

- Trưởng các Phòng: Tổ chức – Hành chính, Kế hoạch – Tài chính, Đào tạo.;

- Chủ tịch công Đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên.;

- Trưởng khoa và Chủ tịch Công đoàn các Khoa: Cơ khí, Điện tử - Viễn thông.

Phòng khách khu A

Hiệu trưởng

 

08h00

Khóa tập huấn “Công tác tiếp nhận và xác nhận viện trợ nước ngoài”

- ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện lãnh đạo: Ban KHTC, Ban HTQT, Ban TCCB;

- Thành phần đã đăng ký theo Công văn số 2714/ĐHĐN-HTQT, ngày 10/8/2018 của ĐHĐN;

- Ban Điều hành khóa tập huấn;

- Các cán bộ, giảng viên có quan tâm.

P. Hội thảo Tầng 5 T. tâm Y Khoa 91A Nguyễn Thị Minh Khai

Giám đốc ĐHĐN

x

08h00 (Sáng), 14h00 (Chiều)

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018

Theo Thông báo số 120-TB/UBKTĐU, ngày 10/8/2018 của UBKT Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A 41 Lê Duẩn

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN

 

10h00 - 11h30

Tổ chức Ngày Hội toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2018

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng;

- Đại diện Lãnh đạo Công an Thành phố Đà Nẵng;

- Đại diện Lãnh đạo phòng PA83, Phòng PV28;

- Đại diện Lãnh đạo Công an Quận Liên Chiểu;

- Đại diện Lãnh đạo Công an Phường Hòa Khánh Bắc;

- Lãnh đạo các đơn vị;

- Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội trong Nhà trường (BCH Hội Cựu chiến binh; BCH Công đoàn; BCH Đoàn trường; BCH Hội sinh viên và chủ nhiệm các Câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc Hội sinh viên trường; Đội tự quản và Ban đại diện sinh viên ký túc xá);

- Toàn thể cán bộ viên chức, Giảng viên (không có giờ giảng);

- Sinh viên các lớp được điều động;

- Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hội trưởng F

Hiệu trưởng

x

13h30 - 17h00

Hội thảo xây dựng đề cương chi tiết học phần Toán và Khoa học tự nhiên chương trình Chất lượng cao.

- Thành viên Tổ tập huấn;

- Giảng viên giảng dạy học phần Toán, Vật lý (Trường ĐHSP); Hóa đại cương (Trường ĐHBK);

- Khoa đào tạo chương trình CLC: Cán bộ phụ trách CTĐT.

Phòng họp tầng 2

Trưởng phòng Phòng Đào tạo

 

15h30

Bế giảng lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2018

- Đại diện lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục – TP.HCM;

- BTC lớp học theo QĐ số 977/QĐ-ĐHĐN ngày 27/3/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Toàn thể học viên.

Hội trường 41 Lê Duẩn

PGS.TS Ngô Văn Dưỡng PGĐ ĐHĐN Trưởng BTC lớp học

 

Thứ 7

18/08/2018

07h30 (cả ngày)

Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học đợt 2 năm học 2017-2018, Trường Đại học Bách khoa.

- Ban Giám hiệu, Đảng uỷ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TN, Hội SV;

- Lãnh đạo các Phòng, Khoa và Giảng viên;

- Sinh viên tốt nghiệp và phụ huynh;

- Đại biểu khách mời.

Hội trường khu F

Hiệu trưởng

 

Chủ nhật

19/08/2018

07h30 - 11h30

Phỏng vấn lựa chọn sinh viên tham gia chương trình đào tạo kỹ năng sinh viên" Learning Express IV"

- Đoàn Thanh Niên;

- Các Điều phối viên của chương trình Learning Express;

- Các điều phối viên là sinh viên của chương trình Learning Express;

- Các sinh viên theo danh sách đã đăng ký.

Tầng 3- Trung Tâm Học Liệu và Truyền Thông

Bí Thư Đoàn Thanh Niên

 

PHỤ LỤC

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BỔ SUNG

Thứ 2

13/08/2018

08h30

Hội thảo hướng dẫn thực hiện khảo sát Blackbox và đánh giá ITU cho các học phần các ngành CN Thực phẩm và CN Dầu khí & Khai thác Dầu

- Lãnh đạo Khoa Hóa;

- Tất cả các giảng viên khoa Hóa có tham gia giảng dạy cho 2 ngành CN Thực phẩm và CN Dầu khí & Khai thác Dầu

Văn Phòng Khoa Hóa

Lãnh đạo Khoa Hóa

 

Thứ 3

14/08/2018

08h00 - 11h00

Công ty Cổ phần Công nghiệp Meiwa làm việc với Khoa xây dựng Cầu đường về tuyển dụng sinh viên

- Lãnh đạo khoa Xây dựng Cầu đường;

- Lãnh đạo Công ty CP Công nghiệp Meiwa;

- Sinh viên được mời

Khoa Xây dựng cầu đường

Lãnh đạo Khoa XDCĐ

 

13h00 - 17h00

Công ty Cổ phần Công nghiệp Meiwa phỏng vấn tuyển dụng sinh viên để hỗ trợ đào tạo và làm việc tại Nhật Bản

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Meiwa;

- Sinh viên đã đăng ký tuyển dụng

Khoa Xây dựng cầu đường

Lãnh đạo Khoa XDCĐ

 

Thứ 4

15/08/2018

      

Thứ 5

16/08/2018

      

Thứ 6

17/08/2018

      

Thứ 7

18/08/2018

07h30 - 17h00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ lớp K33.XGT.KH ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Học viên Cao học K33.XGT.KH.

Phòng C1, Trường Đại học Nha Trang

Chủ tịch Hội đồng (theo Quyết định)

 

Chủ nhật

19/08/2018