DHBK

Xét chuyển ngành cho sinh viên khóa 2017 có nguyện vọng

17/08/2017 12:12

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo cho sinh viên khóa 2017, nếu có nguyện vọng thì được đăng ký xin Trường xét chuyển ngành, như sau:

1. Đối tượng sinh viên, danh mục ngành chuyển/ ngành nhận, điều kiện:

-    Đối tượng: sinh viên khóa 2017 đã nhập học, thuộc các ngành/chương trình ở Danh mục 1, có nguyện vọng chuyển ngành sang ngành/chương trình trong Danh mục 2.

Danh mục 1 - các ngành/chương trình cho phép chuyển:

TT

Mã ngành

Tên ngành/ chương trình

1

52510202

Công nghệ chế tạo máy

2

52520114

Kỹ thuật cơ - điện tử

3

52480201

Công nghệ thông tin

4

52520103

Kỹ thuật cơ khí

5

52520122

Kỹ thuật tàu thủy

6

52520115

Kỹ thuật nhiệt

7

52520201

Kỹ thuật điện, điện tử

8

52520216

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

9

52520209

Kỹ thuật điện tử & viễn thông

10

52540102

Công nghệ thực phẩm

11

52420201

Công nghệ sinh học

12

52520301

Kỹ thuật hóa học

13

52140214

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

14

52510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

15

52580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

16

52580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

17

52580208

Kỹ thuật xây dựng

18

52520320

Kỹ thuật môi trường

19

52850101

Quản lý tài nguyên & môi trường

20

52580301

Kinh tế xây dựng

21

52510601

Quản lý công nghiệp

Danh mục 2 - các ngành/chương trình cho phép nhận:

TT

Mã ngành

Tên ngành/ chương trình

Số lượng nhận

1

52580202

Kỹ thuật công trình thủy

30

2

52580205CLC

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)

30

3

52905206

Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông

30

4

52905216

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng

12

5

PFIEV

Chương trình đào tạo kỹ sư CLC Việt-Pháp (PFIEV)

10

-    Điều kiện xét chọn:

  + Sinh viên có điểm xét tuyển (tính theo tổ hợp xét tuyển của ngành/chương trình muốn chuyển sang) cao hơn điểm trúng tuyển của ngành/chương trình muốn chuyển sang;

  + Ngoài ra, sinh viên muốn chuyển sang các ngành/ chương trình mã ngành: 52905206, 52905216, PFIEV cần phải có điểm thi Anh văn trong kỳ thi THPT 2017 ít nhất từ 5,0 trở lên; hoặc đạt mức yêu cầu năng lực Tiếng Anh đầu vào (xét theo kết quả kiểm tra ngày 27/08/2017); hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương bậc 2 trở lên theo thang năng lực ngoại ngữ quốc gia của Việt Nam.

2. Thể thức:

- Sinh viên lập đơn theo mẫu, nộp về Bàn số 1 tại phòng A108 - phòng Đào tạo;

- Thời gian nhận đơn: từ ngày 21/08/2017 đến hết ngày 31/08/2017.

3. Xét chuyển ngành:

Sau khi có kết quả của kỳ thi kiểm tra phân loại trình độ Tiếng Anh đầu vào ngày 27/08/2017, Trường xét chuyển ngành và công bố kết quả trên website http://dut.udn.vn

Xem thông báo chi tiết và mẫu đơn tại đây.