DHBK

Thông báo Hội thảo về Khung trình độ quốc gia và Phát triển Chương trình đào tạo

13/03/2017 09:55

Hội thảo về Khung trình độ quốc gia và Phát triển Chương trình đào tạo tại Nha Trang:

- Ngày Hội thảo: dự kiến 28/04/2017;

- Hạn nộp Tóm tắt và Tiểu sử tác giả bài viết: 15/03/2017;

- Xem chi tiết thông báo tại đây.