DHBK

Gần 800 đại biểu tham gia Hội nghị triển khai quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN giai đoạn 2018-2023 và 2023-2028

13/06/2019 14:47

Vào lúc 9h00 ngày 13 tháng 06 năm 2019 tại Hội trường khu F, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị triển khai quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN giai đoạn 2018-2023 và 2023-2028 dưới sự chủ trì của của PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng.


Đông đảo đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị triển khai quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN giai đoạn 2018-2023, 2023-2028 và trình bày trước hội nghị những quy định, tiêu chuẩn để đánh giá và quy hoạch cán bộ. Thầy mong rằng, thông qua Hội nghị này, các đồng chí tham gia Hội nghị sẽ giới thiệu được những nhân sự đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực và sức khỏe để quy hoạch trong nhiệm kỳ đến.


PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu

Đại diện tổ kiểm phiếu, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng ban kiểm phiếu đã thông qua các nguyên tắc bỏ phiếu và gần 800 đại biểu đã tham gia bỏ phiếu dân chủ, công khai trong giới thiệu nhân sự quy hoạch giai đoạn 2018 – 2023 và 2023 – 2028.


PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trưởng ban kiểm phiếu đã thông qua các nguyên tắc bỏ phiếu


Đại biểu tham gia Hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch

Tin, bài: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN