DHBK

Giải thưởng “The Pearson Education Innovation Award Vietnam”

06/12/2018 09:38

The Pearson Education Innovation Award Vietnam là một giải thưởng được thiết kế nhằm thúc đẩy hoạt động giảng dạy và học tập sáng tạo dành cho nhóm lĩnh vực STEM trong cộng đồng đối tác BUILT-IT.

Điều kiện:

Việc đăng ký Giải thưởng Sáng tạo Giáo dục Pearson Việt Nam cần thể hiện được các phương pháp giảng dạy và học tập sáng tạo như sau:

1. Các mô hình hợp tác giữa ngành công nghiệp và ngành giáo dục

2. Thiết kế chương trình giảng dạy hoặc chiến lược quản lý lớp học làm tăng mức độ tương tác của sinh viên

3. Phổ cập các phương pháp giảng dạy và học tập đã được quốc tế công nhận

4. Tích hợp chương trình giảng dạy quốc tế, tài liệu học tập kỹ thuật số hoặc giảng dạy bằng tiếng Anh làm tăng cơ hội cho sinh viên tham gia vào các chương trình trao đổi hoặc tham gia vào một cộng đồng thực hành toàn cầu.

Kết quả:

Tối đa 05 dự án sẽ được công nhận và trình bày tại Hội nghị thường niên Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEMCON), do Đại học Bang Arizona tổ chức tại Đà Nẵng ngày 14,15/3/2019. Ngoài ra, tại STEMCON, Pearson sẽ công bố người đoạt giải. Người chiến thắng sẽ nhận được một chuyến đi đến Scottsdale, Arizona để trình bày tại Hội nghị thường niên của Pearson vào tháng 04 năm 2019

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem trong link thông tin về giải thưởng: https://builditvietnam.org/pearson-award

Và link thông tin về Hội nghị Hội nghị STEMCON 2019: https://stemcon.heeap.org/

Thời hạn đăng ký vào ngày 11/01/2019.