DHBK

Thông báo Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 2016

05/05/2016 09:04

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016 và đề nghị của Các Khoa, Nhà trường xin thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa cụ thể như sau:

 

STT

Khoa

Số lượng đề tài thực hiện

Số lượng sinh viên tham gia NC

Thời gian tổ chức Hội nghị cấp Khoa

Địa điểm tổ chức Hội nghị cấp Khoa

1

ECE

21

60

08h, 04/5/2016

Sảnh khu A

(cạnh Phòng TC-HC)

2

Khoa Kiến trúc

07

18

08h, 06/5/2016

Phòng Hội thảo khu E

3

Khoa Cơ khí

19

44

08h, 12/5/2016

Phòng Hội thảo khu E

4

Khoa Môi trường

32

98

08h, 12/5/2016

Văn phòng Khoa MT

5

Khoa Xây dựng DD và CN

15

34

08h, 12/5/2016

Phòng Họp A (tầng 2)

6

Khoa Công nghệ Thông tin

09

18

08h, 13/5/2016

Phòng C103

7

Khoa Quản lý Dự án

13

35

07h30, 13/5/2016

Phòng Hội thảo khu E

8

Khoa Xây dựng TL và TĐ

14

29

07h30, 13/5/2016

Phòng Họp Khu A (tầng 2)

9

Khoa Cơ khí Giao thông

15

32

08h, 14/5/2016

Phòng khách khu A (tầng 1)

10

Khoa Điện

24

70

08h, 14/5/2016

Phòng Hội thảo khu E

11

Khoa Hóa

48

79

07h30, 14/5/2016

Phòng họp A (tầng 2)

12

Khoa Xây dựng Cầu đường

26

50

08h, 14/5/2016

Văn Phòng Khoa XD Cầu Đường

14

Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh

10

22

08h, 14/5/2016

Văn phòng khoa CN Nhiệt Điện lạnh

13

Khoa Điện tử - Viễn thông

14

30

08h, 15/5/2016

Phòng Hội thảo khu E

15

PFIEV

03

07

08h, 14/5/2016

Văn phòng PFIEV

Các Khoa chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng để phối hợp tổ chức Hội nghị.

Các biểu mẫu liên quan đến công tác tổ chức cấp Khoa có thể tải tại đây