DHBK

Hội thảo các bên liên quan về khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng

29/01/2019 14:32

Sáng ngày 26/01/2019, nhóm ngành Xây dựng Trường Đại học Bách khoa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan (lần thứ 2) về khung chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng. Hoạt động nằm trong kế hoạch xây dựng đề án mở ngành “Kỹ thuật cơ sở hạ tầng” trình độ đại học, sẽ tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng.

DSC_2869
Đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo có TS. Phan Minh Đức – Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạoTrường Đại học Bách khoa, Giảng viên các khoa thuộc nhóm ngành xây dựng và các Khoa có liên quan, đặc biệt là sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ sở  hạ tầng tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

DSC_2795
TS. Phan Minh Đức – Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phan Minh Đức – Phó hiệu trưởng Nhà trường đã cảm ơn và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các bên liên quan trong công tác xây dựng chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo thiết kế mới phải đáp ứng nhu cầu thực tiễn, có tính hiện đại, có đối sánh các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế. Chương trình được đào tạo được thiết kế theo định hướng tiêu chuẩn kiểm định ABET, tổng thời gian khóa đào tạo 4 năm học theo dự án (PBL).

DSC_2810
ThS. Nguyễn Thanh Cường - Phó Trưởng khoa XDCĐ báo cáo Kết quả khảo sát nhu cầu và khảo sát mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT

DSC_2842
TS. Cao Văn Lâm
– Phó Trưởng khoa XDCĐ báo cáo Kết quả xây dựng khung chương trình đào tạo

Sau khi nghe các thành viên trong tổ soạn thảo báo cáo Kết quả khảo sát nhu cầu và khảo sát mục tiêu, chuẩn đầu ra CTĐT và Kết quả xây dựng khung chương trình đào tạo, các đại biểu tham dự đã tích cực tham gia các ý kiến thảo luận nhằm hoàn thiện Khung chương trình đào tạo của Ngành trong thời gian đến.

Một số hình ảnh của buổi thảo luận:

DSC_2852

DSC_2856

DSC_2876

DSC_2878

DSC_2887

Tin: Ban Tổ chức Hội thảo
Ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN