DHBK

Đăng ký tài khoản truy cập thư viện trực tuyến

05/09/2021 19:11

Để tham khảo tài liệu học tập cho năm học mới 2021 – 2022 và được cung cấp tài khoản truy cập từ xa đến các nguồn tài liệu học tập do Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường ĐH Bách khoa – ĐHĐN (TTHL&TT) quản lý và phục vụ tại http://lib.dut.udn.vn;

Sinh viên đăng ký tài khoản theo phiếu sau hoặc quét mã QR: https://forms.gle/wPk8XQABtVa5bU3G8

TTHL&TT sẽ gửi thông báo Tên đăng nhập Mật khẩu qua email đăng ký.

Theo dõi FanPage http://facebook.com/ThuvienBKDN để kết nối và có thêm nhiều thông tin hữu ích phục vụ học tập, nghiên cứu!

Liên hệ hỗ trợ:

- Email: thuvien@dut.udn.vn hoặc dut.nghiepvutttv@gmail.com

- Điện thoại: 0914 018 240 hoặc 0985 320 099