DHBK

Tổ chức Hội thảo Du học Pháp tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

29/11/2018 07:21

Thời gian: 08h00 đến 09h45 ngày 01 tháng 12 năm 2018 (Thứ 7)

Địa điểm: Phòng S02.01, Tòa nhà Thông minh, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, đại diện Campus France và Viện Pháp tại Đà Nẵng, cán bộ, giảng viên, sinh viên (đặc biệt sinh viên năm 4,5) quan tâm đến du học Pháp và các chương trình học bổng của chính phủ Pháp.