DHBK

Công Ty Cổ Phần BESTMIX và trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng công bố Chương trình Hợp tác

16/04/2018 10:13

Ngày 31/3/2018, tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng (DUT), Công Ty Cổ Phần BESTMIX và DUT đã ký kết văn bản Thỏa thuận hợp tác về Chương trình Học bổng, đào tạo kỹ năng làm việc và tuyển dụng nguồn nhân lực cho sinh viên.

Thỏa thuận được ký kết bởi ông Phan Viết Sỹ - Giám đốc Chi nhánh Miền trung, Công Ty Cổ Phần BESTMIX và PGS.TS. Đoàn Quang Vinh - Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Thoả thuận hợp tác đã ký tập trung vào các hoạt động chính như sau:

1. Chương trình học bổng của Công Ty Cổ Phần BESTMIX

- Công Ty Cổ Phần BESTMIX cam kết thực hiện chương trình học bổng BESTMIX – Giai đoạn 2, từ năm 2018 đến 2023 với tên gọi HỌC BỔNG ĐÀO TẠO TÀI NĂNG BESTMIX dành cho sinh viên các ngành của Khoa Hóa và các ngành Xây dựng, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

- Tổng học bổng cấp hàng năm dự kiến: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng)

- Đối tượng thụ hưởng: Lựa chọn, thi tuyển và xét duyệt từ các sinh viên được trúng tuyển vào Trường hàng năm.

2. Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc và tuyển dụng nguồn nhân lực

- Hằng năm BESTMIX sẽ ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực mà công ty tham gia tài trợ.

- BESTMIX cam kết phối hợp với nhà trường tiếp nhận sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học và Kỹ thuật Xây dựng thực tập và làm đồ án tốt nghiệp tại doanh nghiệp theo hình thức Capstone Project.

- Tùy theo nhu cầu thực tế, BESTMIX sẽ cùng phối hợp với Nhà trường tổ chức đào tạo các kỹ năng mềm giúp trang bị thêm các kỹ năng làm việc cho sinh viên.

- Thỏa thuận này là căn cứ để triển khai quan hệ hợp tác giữa Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng và Công Ty Cổ Phần BESTMIX.