DHBK

Nộp lệ phí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 08.04.2018

09/03/2018 13:31

Ngày 08.04.2018 trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng, sinh viên nộp lệ phí đăng ký tại Phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 14.03 đến 21.03.2018 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).