Lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 10.01.2021

05/01/2021 20:29

Sinh viên xem thông báo về lịch thi Tại đây

Sinh viên xem số báo danh, lịch thi Tại đây

Lưu ý: Danh sách trường ĐHBK đã gửi cho ĐHNN, Phòng thi, số báo danh sẽ xem theo trên trang web có trong thông báo.