Đăng ký kiểm tra Anh văn đầu khóa, ngày 09.01.2021

24/12/2020 14:28

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo cho các em sinh viên Đại trà chưa đạt Anh văn đầu khóa (Đầu vào) và hiện không học anh văn A1 đến đăng kí và nộp lệ phí dự thi 70.000 đ/ 1 em, tại phòng Kế hoạch tài chính  Từ 28/12/2020 đến 29/12/2020

- Danh sách sinh viên đang học anh văn A1. Tại đây (không phải đăng kí)

- Lịch thi: 13h ngày 09.01.2021; Địa điểm: Khu F Đại học Bách Khoa, (Phòng thi sẽ công bố trước ngày 05/01/2021)