Đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 10.01.2021

21/12/2020 22:26

- Sinh viên đã đăng kí thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 10.01.2021 trên hệ thống tác nghiệp đến nộp kinh phí tại Phòng Kế hoach tài chính Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 29/12/2020. (Các ngày làm việc trong tuần) .

Lưu ý: Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ in thẻ dự thi. Do vậy các Sinh viên chưa có ảnh trên hệ thống phải nộp 1 ảnh 4 x 6  tại bàn số 6 - Khu hành chính 1 cửa (mang theo giấy tờ tùy thân để kiểm tra)  sau đó Phòng Đào tạo sẽ cập nhật Ảnh vào hệ thống của Trường.