Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên chương trình Chất lượng cao (chưa kiểm tra tiếng Anh đầu vào)

15/10/2020 08:06

Trường ĐHBK sẽ tổ chức kiểm tra cho sinh viên chương trình Chất lượng cao chưa kiểm tra tiếng Anh đầu vào, vào chiều Chủ nhật 18.10.2020. Phòng KT&ĐBCLGD gửi Danh sách kèm theo tại đây

- Sinh viên nào không có tên trong danh sách, gặp trực tiếp phòng Hành chính 1 cửa xác nhận lại đã nhập học đến hết ngày 16.10.2020.

- Ngày 17.10.2020 (Thứ 7) Phòng KT&ĐBCLGD sẽ có danh sách chính thức xem trên web này

- Địa điểm kiểm tra: Dự kiến tầng 1 khu H, từ 12h45 ngày 18/10/2020.

Trân trọng.