Lịch kiểm tra Anh văn đầu vào khóa 2020 chương trình đại trà và tiên tiến

12/10/2020 09:02

* Lịch kiểm tra Anh văn đầu vào khóa 2020  Chương trình Đại trà và chương trình Tiên tiến khóa 2020, được chuyển đến Chiều Chủ nhật 18/10/2020

           Phòng thi, Ca thi vẫn không thay đổi.

           Sinh viên xem phong thi, ca thi  Tại đây