DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh đầu vào ghép với khóa tuyển sinh 2020 (trừ chương trình CLC và chương trình tiên tiến)

29/09/2020 10:28

Sinh viên đăng kí tại phòng Khảo thí & ĐBCLGD.

*Thời gian: Từ ngày 30/09/2020 đến ngày 05/10/2020

Địa điểm: Khu S - Phòng: S.0308 (Tầng 3 - Nhà thông minh)

Lệ phí: 50.000 đồng/1 SV

* Phòng thi và thời gian: Sinh viên xem trên web phòng KT&ĐBCLGD (Từ ngày 08/10/2020)