DHBK

Thông báo Lịch đăng ký học & đóng học phí, phí bảo hiểm học kỳ 1/2019-2020

12/06/2019 20:38

Thông báo về Lịch đăng ký học & đóng học phí, phí bảo hiểm học kỳ 1/2019-2020:

- Từ học kỳ 1/2019-2020 về sau:

   + Tất cả sinh viên (kể cả SV Chương trình chất lượng cao, Chương trình tiên tiến, PFIEV) tự đăng ký lớp học tại http://SV.dut.udn.vn;

   + Quy luật Lịch đăng ký học, khoảng thời gian ưu tiên tuyệt đối, xử lý sinh viên không đóng học phí: có thay đổi đổi so với các học kỳ trước.

- Toàn văn thông báo: tại đây.