DHBK

Quyết định thi hành kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định về liêm chính học thuật

06/06/2019 06:32

Quyết định kỷ luật (toàn văn QĐ tại đây) đối với sinh viên có hành vi gian lận trong kỳ thi:

+ Đình chỉ học 12 tháng các sinh viên: Hoàng Trung Dũng (103180198)-lớp 18KTTT, Nguyễn Gia Hiếu (117170019)-lớp 17MT, Bùi Xuân Mạnh (107170095)-lớp 17H5CLC,

+ Đình chỉ học 06 tháng các sinh viên: Lương Hầu Thuận (102180100)-lớp 18T2, Nguyễn Lương Đức Hồng Thái (101170060)-lớp 17C1A, Hà Đình Thắng (101170061)-lớp 17C1A, Nguyễn Như Thạch (101170268)-lớp 17CDT2, Trần Văn Sĩ (101170139)-lớp 17C1B, Nguyễn Công Hoàng (101170106)-lớp 17C1B, Hoàng Trọng Hữu Thiên (101170271)-lớp 17CDT2.