DHBK

Danh sách các đơn vị được phép tham gia tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (tính đến ngày 10/5/2019)

22/05/2019 18:19

Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là một trong số các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận & cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Bản tin thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: tại đây;

- Xem Danh sách các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận & cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT (cập nhật đến ngày 10/5/2019): tại đây.