DHBK

Lớp 18NCLC học theo dự án

26/02/2019 08:56

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kỹ thuật Nhiệt năm học 2018-2019 chỉ có 10 sinh viên, nhưng rất năng động, sáng tạo. Kết thúc học phần Nhập môn ngành, các em đã thực hiện 3 dự án liên quan đến ngành nghề tương lai, thể hiện được một số kỹ năng đã rèn luyện trong học kỳ đầu tiên của chương trình. Các dự án sẽ được các em tiếp tục triển khai, sử dụng như một công cụ học tập, giúp các em nắm vững kiến thức, nâng cao kỹ năng, đạt chuẩn đầu ra của ngành Kỹ thuật Nhiệt.