Nhận chứng chỉ tiếng Anh đợt thi ngày 21.05.2017

22/08/2017 09:33

Ghi chú: Sinh viên đăng ký nhận chứng chỉ tiếng Anh thi đợt 21.05.2017 đến phòng KT&ĐBCLGD từ ngày 22.08 đến 29.08 để làm thủ tục nhận.