DHBK

Sinh viên đã đống lệ phí thi anh văn đầu ra (Vstep) ngay thi 09/06/2024

24/05/2024 16:43

Sinh viên xem danh sách đã nộp lệ phí TẠI ĐÂY

Mọi thắc mắc xin báo về email : nvkhai@dut.udn.vn hoặc số điện thoại: 0905168760, trước 10h ngày 27/5/2024