DHBK

Thay đổi lịch thi từ ngày 22/05/2024 đến 27/5/2024 cho các lớp 20.59 và 20.60

21/05/2024 14:49

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo  đến sinh viên các lớp 20.59 và 20.60 thuộc khoa Xây dựng cầu đường được biết thay đổi lịch thi như sau:

Lịch thi  cuối kỳ  từ ngày 22/52024 đến 27/5/2024 được chuyển sang ngày thi mới, chi tiết xem: TẠI ĐÂY