DHBK

Thay đổi lịch thi cuối kỳ môn Đồ hoạ kỹ thuật, chuyển phòng thi từ khu F sang khu H ngày1 và 2 tháng 6 năm 2024

20/05/2024 08:07

Phòng KT&ĐBCLGD thông báoa đến sinh viên được biết thay đổi lịch thi như sau:

1. Môn:  Đồ hoạ kỹ thuật chuyển sang ngày 13/6/2024 ca 13 giờ, xem chi tiết    TẠI ĐÂY

2. Chuyển phòng thi từ khu F sang khu H các ngày 1/6 và 2/6 (Do khu F Tuyển sinh kiến trúc khoá 2024) xem chi tiết   TẠI ĐÂY